Programming procedure ESCL PASSAT B6

   #1  

Mario8080

Verified VCDS User
Verified
Joined
Aug 26, 2020
Messages
19
Reaction score
4
Location
Poland
VCDS Serial number
C?ID=355715
I am asking for the procedure of programming a new steering lock in VW Passat B6 2005R I have a car pin New ESCL lock purchased at VW Dealership

 
   #3  

Mario8080

Verified VCDS User
Verified
Joined
Aug 26, 2020
Messages
19
Reaction score
4
Location
Poland
VCDS Serial number
C?ID=355715
[CODE
 
Last edited:
   #4  

Mario8080

Verified VCDS User
Verified
Joined
Aug 26, 2020
Messages
19
Reaction score
4
Location
Poland
VCDS Serial number
C?ID=355715

 
Last edited:
   #5  

Mario8080

Verified VCDS User
Verified
Joined
Aug 26, 2020
Messages
19
Reaction score
4
Location
Poland
VCDS Serial number
C?ID=355715
Code:
Œroda,17,Luty,2021,20:53:06:51259
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj¹cy w œrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 20.4.2.1 HEX-NET CB: 0.4513.4
Wersja danych: 20201103 DS317.0
www.vcds.pl

Dealer/nazwa serwisu: ELMAR
Kod serwisu: 001 00012 000012

VIN: WVWZZZ3CZ6P004852  Numer rejestracyjny: 


Typ podwozia: 3C (3C0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 76
     77

VIN: WVWZZZ3CZ6P004852  Przebieg: 305480km

00-Czujnik k¹ta skrêtu kierownicy -- Stan: OK 0000
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Modu³ komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
76-Asyst.parkowania -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: Usterka 0010
-------------------------------------------------------------------------------
Adres 01: Silnik    Plik etykiet: 03G-906-021-BMM.clb
  Oznaczenie elementu SW: 03G 997 021 J  HW: 028 101 211 9
  Komponent: R4 2,0L EDC G000SG 2286 
  Weryfikacja: --H01---  Numer seryjny: VWZCZ000000000
  Kodowanie: 0000072
  Kod serwisu: WSC 47503 142 84982
  VCID: 302C1139A3EB6806A2-8064

Znaleziono 1 b³¹d:
005488 - Sterownik silnika zablokowany przez immobiliser 
        P1570 - 000 - - MIL zapalona
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 11110000
          Priorytet b³êdu: 1
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 255
          Przebieg: 305484 km
          WskaŸnik czasu: 0
          Data: 2021.01.25
          Czas: 20:02:48

       Ramka zamro¿ona:
          Obroty silnika: 966 /min
          Prêdkoœæ: 0.0 km/h
          Obci¹¿enie: 0.0 %
          Napiêcie: 11.78 V
          Bity binarnie: 00101100
          Bity binarnie: 11000000
          (bez jednostek): 33.0

Kody gotowoœci: 0 0 0 0 1 

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 03: ABS/hamulce    Plik etykiet:. 3C0-614-095-C2.clb
  Oznaczenie elementu SW: 3C0 614 095 K  HW: 3C0 614 095 K
  Komponent: ESP 440 C2   H015 0001 
  Weryfikacja: H015    Numer seryjny: 0657254680
  Kodowanie: 0013602
  Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
  VCID: 2A180351853712D66C-807E

Znaleziono 1 b³¹d:
00778 - Czujnik k¹ta skrêtu kierownicy (G85) 
      005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 08: Klimatyzacja    Plik etykiet: 3C0-907-044.lbl
  Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 044 J  HW: 3C0 907 044 J
  Komponent: ClimatronicPQ46 041 0101 
  Weryfikacja: 00041003  Numer seryjny: 00000000000000
  Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
  VCID: 281CF9599B3B20C67A-807C

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 09: Centr.zesp.elektr.    Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-23-H.clb
  Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 E  HW: 3C0 937 049 E
  Komponent: Bordnetz-SG   H38 1002 
  Weryfikacja: 00H38000  Numer seryjny: 00000001617441
  Kodowanie: E9888F0700041A00000A00000F00000000095D435C
  Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
  VCID: 2B1606558ACD0BDE97-807E

  Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C1 955 119  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
  Komponent: Wischer VW461 012 0503 
  Kodowanie: 00065493
  Kod serwisu: WSC 00028 

  Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 M Plik etykiet: 1K0-955-559-AF.CLB
  Komponent: RegenLichtSens 005 0605 
  Kodowanie: 00217125
  Kod serwisu: WSC 00028 

3 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
01502 - ¯arówka tylnego œwiat³a przeciwmgielnego lewa (L46) 
      012 - usterka elektryczna w obwodzie
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 01101100
          Priorytet b³êdu: 2
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 227
          Przebieg: 305484 km
          WskaŸnik czasu: 0
          Data: 2021.01.25
          Czas: 08:18:00

       Ramka zamro¿ona:
            ON
          Napiêcie: 12.30 V
            ON
            ON
            OFF
            OFF
            OFF

00532 - Napiêcie zasilania 
      001 - Górna wartoœæ skrajna przekroczona - Sporadyczny
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 00100001
          Priorytet b³êdu: 2
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 12
          Przebieg: 305484 km
          WskaŸnik czasu: 0
          Data: 2021.01.24
          Czas: 16:35:00

       Ramka zamro¿ona:
            OFF
          Napiêcie: 16.15 V
            OFF
            ON
            OFF
            OFF
            OFF

00447 - Ograniczenie dzia³ania na skutek za wysokiego napiêcia 
      001 - Górna wartoœæ skrajna przekroczona - Sporadyczny
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 00100001
          Priorytet b³êdu: 4
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 12
          Przebieg: 305484 km
          WskaŸnik czasu: 0
          Data: 2021.01.24
          Czas: 16:34:00

       Ramka zamro¿ona:
            OFF
          Napiêcie: 15.55 V
            OFF
            ON
            OFF
            OFF
            OFF


-------------------------------------------------------------------------------
Adres 15: Airbag    Plik etykiet: 3C0-909-605.lbl
  Oznaczenie elementu SW: 3C0 909 605 A  HW: 3C0 909 605 A
  Komponent: 0B AIRBAG VW8  028 2321 
  Weryfikacja: 06028000  Numer seryjny: 0034ZS549QL6 
  Kodowanie: 0012354
  Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
  VCID: 2404ED69E713C4A656-8070

  Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332MSME6595C580 

  Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342MSMEE3A09190 

  Podsystem 3 - Numer seryjny: 6351HTS62M7AC6T2 

  Podsystem 4 - Numer seryjny: 6361HTS62M7AGMK2 

  Podsystem 5 - Numer seryjny: 6371VTS62M7EOQQ2 

  Podsystem 6 - Numer seryjny: 00000000000000000

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 16: Ko³o kierownicy    Plik etykiet: 3C0-953-549-SW20.lbl
  Oznaczenie elementu SW: 3C0 953 549 A  HW: 3C0 953 549 A
  Komponent: Lenksäulenmodul 005 0010 
  Weryfikacja: 00005000  Numer seryjny: 3C5953507C  
  Kodowanie: 0000013
  Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
  VCID: 2A180351853712D66C-807E

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 17: Zest.wskaŸników    Plik etykiet: AKP\3C0-920-xxx-17.clb
  Oznaczenie elementu SW: 3C0 920 870 A  HW: 3C0 920 870 A
  Komponent: KOMBIINSTRUMENT VD1 2926 
  Weryfikacja: V0018000  Numer seryjny: 00000000000000
  Kodowanie: 0004105
  Kod serwisu: WSC 50679 067 57207
  VCID: 210AE47DF801D18E3D-8074

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 18: Ogrzew.pomocn.    Plik etykiet: 1K0-815-071.clb
  Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 AD
  Komponent: Zuheizer    022 3907 
  Weryfikacja: 00022000  Numer seryjny: 09020188000000
  Kodowanie: 0000012
  Kod serwisu: WSC 50679 142 91268
  VCID: 679EBA6556A5EFBEB3-8032

3 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
02456 - Wype³nienie przewodu 
      005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 01100101
          Priorytet b³êdu: 7
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 28
          Przebieg: 240763 km
          WskaŸnik czasu: 0
          Data: 2013.12.30
          Czas: 14:11:10

01489 - Czujnik przegrzania (G189) 
      010 - Przerwa / zwarcie z plusem
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 01101010
          Priorytet b³êdu: 3
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 51
          Przebieg: 251306 km
          WskaŸnik czasu: 0
          Data: 2014.11.25
          Czas: 18:45:23

       Ramka zamro¿ona:
            uruchomienie
          Temperatura: 71.0*C
          Temperatura: 38.0*C

02251 - Urz¹dzenie grzewcze zablokowane 
      000 - -
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 01100000
          Priorytet b³êdu: 2
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 51
          Przebieg: 251307 km
          WskaŸnik czasu: 0
          Data: 2014.11.25
          Czas: 18:46:11


-------------------------------------------------------------------------------
Adres 19: CAN Gateway    Plik etykiet:. AKP\3C0-907-530-V1.clb
  Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 530 A  HW: 3C0 907 951 A
  Komponent: Gateway     006 0010 
  Weryfikacja: 00006000  Numer seryjny: 0500C05301034B
  Kodowanie: 3DFD1C44CE1002
  Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
  VCID: 1F0EE285CE75E77E0B-804A

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 25: Immobiliser    Plik etykiet: 3C0-959-433-25.clb
  Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 433   HW: 3C0 959 433 
  Komponent:  IMMO     038 0347 
  Weryfikacja: 00038000  Numer seryjny: 00000000000000
  Kod serwisu: WSC 130991 703 2097139
  VCID: 679EBA6556A5EFBEB3-8032

  Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C0 905 861 J
  Komponent:  ELV     029 0380
  3C0905861J   ELV     029 0380  

Nie znaleziono b³êdów
 lub sterownik nie pozwala na ich odczyt
 lub wyst¹pi³ problem z komunikacj¹

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 37: Nawigacja    Plik etykiet: 1T0-919-887.lbl
  Oznaczenie elementu: 1T0 919 887 D
  Komponent:   Navigation   0421 
  Kodowanie: 0000002
  Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
  VCID: 43C64EF5025DE39E4F-8016

Znaleziono 1 b³¹d:
02731 - CD - usterka odczytu 
      001 - Górna wartoœæ skrajna przekroczona

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 42: Elektr.drzwi kier.    Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN2.clb
  Oznaczenie elementu: 1K0 959 701 K
  Komponent: Tuer-SG     024 2341 
  Kodowanie: 0000181
  Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
  VCID: 36202721418F4636F8-8062

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 44: Wsp.kierownicy    Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V2.clb
  Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 H
  Komponent: EPS_ZFLS Kl.12   1502 
  Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
  VCID: 302C1139A3EB6806A2-8064

Znaleziono 1 b³¹d:
00778 - Czujnik k¹ta skrêtu kierownicy (G85) 
      000 - -

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 46: Modu³ komfortu    Plik etykiet:. AKP\3C0-959-433-46.clb
  Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 433   HW: 3C0 959 433 
  Komponent:  KSG PQ46 ELV 038 0434 
  Weryfikacja: 00038000  Numer seryjny: 00000000000000
  Kodowanie: 00900A0801860E763804941570084F0E703C00
  Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
  VCID: 679EBA6556A5EFBEB3-8032

  Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
  Komponent: LIN BACKUP HORN H02 1301

  Podsystem 2 - Komponent:    NGS n.mounted   

  Podsystem 3 - Komponent:   IRUE n.mounted   

Znaleziono 1 b³¹d:
00532 - Napiêcie zasilania 
      001 - Górna wartoœæ skrajna przekroczona - Sporadyczny
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 00100001
          Priorytet b³êdu: 4
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 12
          Przebieg: 305484 km
          WskaŸnik czasu: 0
          Data: 2021.01.24
          Czas: 16:35:40


-------------------------------------------------------------------------------
Adres 52: Elektr.drzwi pas.    Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN2.lbl
  Oznaczenie elementu: 1K0 959 702 K
  Komponent: Tuer-SG     024 2341 
  Kodowanie: 0000180
  Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
  VCID: 373E2A254685BF3EE3-8062

Znaleziono 1 b³¹d:
01812 - Napiêcie zasilaj¹ce sterownik drzwi pasa¿era (J387) 
      001 - Górna wartoœæ skrajna przekroczona - Sporadyczny

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 53: Hamulec postojowy    Plik etykiet: 3C0-907-801-53.clb
  Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 801 B  HW: 3C0 907 801 B
  Komponent: EPB VC8HC001  013 0001 
  Weryfikacja:  013    
  Kodowanie: 0000011
  Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
  VCID: 210AE47DF801D18E3D-8074

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 56: Radio    Plik etykiet: 1T0-035-095.lbl
  Oznaczenie elementu: 1T0 035 095 
  Komponent:    Radio    0421 
  Kodowanie: 0001442
  Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
  VCID: 6B96C6554A4DCBDED7-803E

2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
00857 - Zmieniacz p³yt kompaktowych (R41) 
      003 - Usterka mechaniczna
00857 - Zmieniacz p³yt kompaktowych (R41) 
      004 - Brak sygna³u / brak komunikacji

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 62: Drzwi tylne lewe    Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN2.clb
  Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 F
  Komponent: Tuer-SG     021 2417 
  Kodowanie: 0000144
  Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
  VCID: 33261E3552FD531EDF-8066

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 72: Drzwi tylne prawe    Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN2.clb
  Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 F
  Komponent: Tuer-SG     021 2417 
  Kodowanie: 0000144
  Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
  VCID: 34241D2957F35426C6-8060

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 76: Asyst.parkowania    Plik etykiet: 3C0-919-283.lbl
  Oznaczenie elementu SW: 3C0 919 283 B  HW: 3C0 919 283 B
  Komponent: Parkhilfe 8-Kan 004 0011 
  Weryfikacja: 00004000  Numer seryjny: 82930506101376
  Kodowanie: 0000014
  Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
  VCID: 281CF9599B3B20C67A-807C

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 77: Telefon    Plik etykiet: 3C0-035-729.lbl
  Oznaczenie elementu SW: 3C0 035 729 E  HW: 3C0 035 729 C
  Komponent: Telefon       6009 
  Weryfikacja: 00007000  Numer seryjny: 0000000614241
  Kodowanie: 0016043
  Kod serwisu: WSC 47503 142 84982
  VCID: 2502F06DEC293DAE41-8070

4 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
00447 - Ograniczenie dzia³ania na skutek za wysokiego napiêcia 
      000 - - - Sporadyczny
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 00100000
          Priorytet b³êdu: 3
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 11
          Przebieg: 305484 km
          WskaŸnik czasu: 0
          Data: 2021.01.24
          Czas: 16:34:34

00532 - Napiêcie zasilania 
      001 - Górna wartoœæ skrajna przekroczona - Sporadyczny
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 00100001
          Priorytet b³êdu: 3
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 11
          Przebieg: 305484 km
          WskaŸnik czasu: 0
          Data: 2021.01.24
          Czas: 16:35:36

00466 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy (J527) 
      004 - Brak sygna³u / brak komunikacji - Sporadyczny
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 00100100
          Priorytet b³êdu: 3
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 11
          Przebieg: 305484 km
          WskaŸnik czasu: 0
          Data: 2021.01.24
          Czas: 13:33:06

01042 - Sterownik niezakodowany 
      000 - -
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 01100000
          Priorytet b³êdu: 3
          Czêstoœæ b³êdu: 0
          Wew.licznik b³êdów: 0
          WskaŸnik czasu: 1


Koniec (Skanowanie trwa³o: 01:32, Napiêcie akumulatora - na pocz¹tku skanowania / przy koñcu skanowania: 12.2V/12.2V)
 
   #6  

Uwe

Benevolent Dictator
Staff member
Joined
Jan 29, 2014
Messages
34,438
Reaction score
24,541
Location
USA
VCDS Serial number
HC100001
Very few people here can read Polish. Please use the English version to post data in this forum. You can download it from this page and it will happily coexist with the Polish translation you are currently using.

Also see here.

-Uwe-
 
Top