Trailer Hitch Retrofit Passat B8 Coding

   #1  

petrpetr

Verified VCDS User
Verified
Joined
Oct 25, 2020
Messages
1
Reaction score
0
Location
Czech Republic
VCDS Serial number
C?ID=383465
Hello, I can ask for the trailer codes.
Code:
VCDS
Windows VAG/VAS Emulator Bìží na Windows 10 x64
VCDS verze: SVO 20.4.2 Verze dat: 20200331 DS317.0
www.vag-com.cz
Jméno servisu:
Èíslo dílny: 000 00000 000000
Log vlastní diagnostiky
Pátek,18,Záøí,2020,20:02:09:59881
VIN: WVWZZZ3CZHE115859 Výrobní štítek:
Kilometry: 154784km Èíslo zakázky::
Model: 3C-VW48 (3Q0)
Sken: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 22 2B 42 44 52 55 5F 65 69
VIN: WVWZZZ3CZHE115859 Kilometry: 154784km
01-Motor -- stav: Nefunkèní 0010
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkèní 0010
05-Oprávnìní startu -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
10-Asist park./øízení -- stav: Nefunkèní 0010
13-Regulace odstupu -- stav: Nefunkèní 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Pøístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkèní 0010
22-Pohon všech kol -- stav: OK 0000
2B-Zámek volantu -- stav: OK 0000
42-El. dveøí øidièe -- stav: OK 0000
44-Posilovaè øízení -- stav: Nefunkèní 0010
52-El. PP dveøí -- stav: OK 0000
55-Reg.sklonu svìtel -- stav: OK 0000
5F-Elektro info -- stav: OK 0000
65-Hlídání tlaku v pneu -- stav: OK 0000
69-Funkce pøívìsu -- stav: Neregistrováno! 0001
-------------------------------------------------------------------------------
VCDS
Log vlastní diagnostiky
Pátek,18,Záøí,2020,20:02:09:59881
strana 2
VIN: WVWZZZ3CZHE115859 Výrobní štítek:
Adresa 01: Motor (J623-DFEA) Labely:. SVO\04L-907-309-V1.clb
Øídící jednotka SW: 04L 906 026 FQ HW: 04L 907 309 M
Díl: R4 2.0l TDI H24 2077
Revize: B4H24---
Kódování: 0119001203461D083000
Dílna #: WSC 00015 115 08193
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026FQ 004002
ROD: EV_ECM16TDI01104L906026DL_004_VW48.rod
VCID: 7EA40557A079EB6B20E-802A
1 nalezena chyba:
7150 - Snímac úhlu natocení volantu
U0428 00 [039] - neplatný signál
Nepotvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Kilometry: 154784 km
Datum: 2020.09.18
Èas: 00:01:45
Otáèky motoru: 0.00 /min
Normovaná hodnota zátìže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 0 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 23 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 23 °C
Okolní tlak vzduchu: 990 mbar
Napìtí svorky 30: 12.080 V
Èítaè zapomenutí po OBD: 40
Stav CAN - øídicí jednotka motoru-Bits 0-7: 0
Tempomat: stav-Bits 0-7: 7
Readiness: 0 0 0 0 1
-------------------------------------------------------------------------------
VCDS
Log vlastní diagnostiky
Pátek,18,Záøí,2020,20:02:09:59881
strana 3
VIN: WVWZZZ3CZHE115859 Výrobní štítek:
Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely: SVO\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Øídící jednotka SW: 5Q0 614 517 CG HW: 5Q0 614 517 AG
Díl: ESC H62 0643
Revize: 00000000 Seriové èíslo: 63316000001626
Kódování: 0FEC6A8F34210B71477F070540CC49F0562CD0E2E0029271146050084009420000000012121212B835351919323200
Dílna #: WSC 00015 115 08193
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod
VCID: 78A8134F825DD55B6A2-802C
1 nalezena chyba:
0297 - Snímaè úhlu øízení
B1168 F2 [137] - bez inicializace
Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Poèítadlo resetù: 157
Kilometry: 154784 km
Datum: 2020.09.18
Èas: 00:01:43
-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 05: Oprávnìní startu (J518) Labely:| SVO\5Q0-959-435.clb
Øídící jednotka SW: 3Q0 959 435 D HW: 3Q0 959 435 D
Díl: VWKESSYMQB 026 0811
Revize: 00026000 Seriové èíslo: 0423581105
Kódování: 002F0F060F
Dílna #: WSC 05311 115 00311
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004039
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 3B22CC43F3EB3E43470-806E
Øídicí jednotka otevírání zadní kapoty:
Nenalezena žádná chyba.
-------------------------------------------------------------------------------
VCDS
Log vlastní diagnostiky
Pátek,18,Záøí,2020,20:02:09:59881
strana 4
VIN: WVWZZZ3CZHE115859 Výrobní štítek:
Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely:| SVO\5G0-907-044.clb
Øídící jednotka SW: 5G0 907 044 CJ HW: 5G0 907 044 CJ
Díl: Climatronic H04 1801
Revize: 00001K10
Kódování: 12020104202110011015500000101822
Dílna #: WSC 00015 115 08193
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006145
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 71BE2E6BE1278413ADC-8024
Øídicí jednotka vìtráku èerstvého vzduchu (vpøedu):
Geber fuer Kaeltemitteldruck/Kaeltemitteltemperatur:
Snímaè kvality vzduchu:
Snímaè vlhkosti vzduchu: vnì:
Nenalezena žádná chyba.
-------------------------------------------------------------------------------
VCDS
Log vlastní diagnostiky
Pátek,18,Záøí,2020,20:02:09:59881
strana 5
VIN: WVWZZZ3CZHE115859 Výrobní štítek:
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:. SVO\5Q0-937-08X-V2.clb
Øídící jednotka SW: 5Q0 937 086 BH HW: 5Q0 937 086 BH
Díl: BCM PQ37BOSCH 032 0223
Revize: -------- Seriové èíslo: 8658251116008Q
Dílna #: WSC 00015 115 08193
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 017002
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: 015E7EABD18794935DC-8054
Øídicí jednotka motoru stìraèù:
Subsystém 1 - Øídící jednotka SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labely: SVO\5QX-955-119-V1.CLB
Díl: WWS 161020 042 0607
Seriové èíslo: 161031122437
Kódování: 0E4DDD
Snímaè rozpoznání deštì a svìtla:
Subsystém 2 - Øídící jednotka SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labely: SVO\5Q0-955-547.CLB
Díl: RLHS 042 0105
Seriové èíslo: S5Y16M11D24H04M29S05
Kódování: 00A8DD
Spínaè svìtel:
Subsystém 3 - Øídící jednotka SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Díl: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriové èíslo: 18 09 2016 10001021
Snímaè zabezpeèovacího zaøízení proti krádeži:
Subsystém 4 - Øídící jednotka SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Díl: Sensor, DWA 005 0316
Seriové èíslo: 000000000ZY162783NKY
Houkaèka:
Subsystém 5 - Øídící jednotka SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Díl: Sirene, DWA 005 0314
Seriové èíslo: 00000000000067640189
Snímaè vlhkosti vzduchu: uvnitø:
Nenalezena žádná chyba.
-------------------------------------------------------------------------------
VCDS
Log vlastní diagnostiky
Pátek,18,Záøí,2020,20:02:09:59881
strana 6
VIN: WVWZZZ3CZHE115859 Výrobní štítek:
Adresa 10: Asist park./øízení (J446) Labely:| SVO\5Q0-919-294.clb
Øídící jednotka SW: 5QA 919 294 A HW: 5QA 919 294
Díl: PDC 8 KanalH07 0038
Seriové èíslo: 000308418616323
Kódování: 0471051001
Dílna #: WSC 05311 115 00060
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 009031
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: 4ACC9987AC3197CBCC6-801E
1 nalezena chyba:
13637426 - Datová sbìrnice; pøijatá chybová hodnota
U1123 00 [009] - -
[ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen]
Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Poèítadlo resetù: 157
Kilometry: 154784 km
Datum: 2020.09.18
Èas: 00:01:43
-------------------------------------------------------------------------------
VCDS
Log vlastní diagnostiky
Pátek,18,Záøí,2020,20:02:09:59881
strana 7
VIN: WVWZZZ3CZHE115859 Výrobní štítek:
Adresa 13: Regulace odstupu (J428) Labely:| SVO\3Q0-907-572.clb
Øídící jednotka SW: 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 C
Díl: ACC BOSCH MQB H04 0195
Kódování: 2A00600251FFC428949C8045
Dílna #: WSC 05311 115 00060
ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 3536DA7BD5CFE833B14-8060
4 závad nalezeno.
2055 - Datová sbìrnice; neplatná odezva
U1122 00 [009] - -
[FAULT_ALP_STEERINGWHEEL_INIT]
Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Poèítadlo resetù: 157
Kilometry: 154784 km
Datum: 2020.09.18
Èas: 00:01:43
Teplota øídicí jednotky: 23 °C
Napìtí svorky 15: 12.0 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Status_ACC_System: ACC_irreversible error
1229 - Rídicí jednotka chybne kódována
U1014 00 [009] - -
[FAULT_CODING_AAG]
Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Poèítadlo resetù: 157
Kilometry: 154784 km
Datum: 2020.09.18
Èas: 00:01:43
Teplota øídicí jednotky: 23 °C
Napìtí svorky 15: 12.0 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Status_ACC_System: ACC_irreversible error
2101 - Datová sbìrnice; pøijatá chybová hodnota
U1123 00 [009] - -
[FAULT_ESP_STATUS_SYSTEM]
Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
VCDS
Log vlastní diagnostiky
Pátek,18,Záøí,2020,20:02:09:59881
strana 8
VIN: WVWZZZ3CZHE115859 Výrobní štítek:
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 2
Poèítadlo resetù: 157
Kilometry: 154784 km
Datum: 2020.09.18
Èas: 00:01:43
Teplota øídicí jednotky: 23 °C
Napìtí svorky 15: 12.0 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Status_ACC_System: ACC_irreversible error
2068 - Datová sbìrnice; pøijatá chybová hodnota
U1123 00 [009] - -
[FAULT_TSK_IRREV_FAIL]
Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Poèítadlo resetù: 157
Kilometry: 154784 km
Datum: 2020.09.18
Èas: 00:01:43
Teplota øídicí jednotky: 23 °C
Napìtí svorky 15: 12.0 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Status_ACC_System: ACC_irreversible error
-------------------------------------------------------------------------------
VCDS
Log vlastní diagnostiky
Pátek,18,Záøí,2020,20:02:10:59881
strana 9
VIN: WVWZZZ3CZHE115859 Výrobní štítek:
Adresa 15: Airbagy (J234) Labely:| SVO\5Q0-959-655.clb
Øídící jednotka SW: 3Q0 959 655 AN HW: 3Q0 959 655 AN
Díl: Airbag VW21 004 0305
Revize: -------- Seriové èíslo: 003R9PP89GE7
Kódování: 88CCC000000000005C5400CF000800000065
Dílna #: WSC 05314 000 00001
ASAM Dataset: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001010
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X.rod
VCID: 0A4C5987ECB1D7CB0C6-805E
Snímaè nárazu boèního airbagu: strana øidièe:
Subsystém 1 - Øídící jednotka SW: ----------- HW: 454 001 111 16
Díl: SideSensor_Df 008 0887
Seriové èíslo: 35700000000243958F1J
Kódování: 2D2D2D
Snímaè nárazu boèního airbagu: strana spolujezdce:
Subsystém 2 - Øídící jednotka SW: ----------- HW: 454 001 111 16
Díl: SideSensor_Pf 008 0887
Seriové èíslo: 35800000000296780027
Kódování: 2D2D2D
Snímaè nárazu boèního airbagu vzadu: strana øidièe:
Subsystém 3 - Øídící jednotka SW: ----------- HW: 454 801 411 16
Díl: SideSensor_Dr 301 0148
Seriové èíslo: 351001E0FA50D000000O
Kódování: 2D2D2D
Snímaè nárazu boèního airbagu vzadu: strana spolujezdce:
Subsystém 4 - Øídící jednotka SW: ----------- HW: 454 801 411 16
Díl: SideSensor_Pr 301 0148
Seriové èíslo: 35200D518A50D000000M
Kódování: 2D2D2D
Snímaè nárazu èelního airbagu: strana øidièe:
Subsystém 5 - Øídící jednotka SW: ----------- HW: 454 800 511 16
Díl: FrontSensor_D 304 0149
Seriové èíslo: 355008084660D000000F
Kódování: 2D2D2D
Nenalezena žádná chyba.
-------------------------------------------------------------------------------
VCDS
Log vlastní diagnostiky
Pátek,18,Záøí,2020,20:02:10:59881
strana 10
VIN: WVWZZZ3CZHE115859 Výrobní štítek:
Adresa 16: Elektronika volantu (J524) Labely:| SVO\5Q0-953-549.clb
Øídící jednotka SW: 3Q0 953 521 DJ HW: 5Q0 953 569 A
Díl: Lenks.Modul 075 0235
Revize: FF033033 Seriové èíslo: 20161128201297
Kódování: 0400
Dílna #: WSC 00015 115 08193
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001016
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 7BA20C43B36BFE43070-802E
Nenalezena žádná chyba.
-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 17: Pøístrojová deska (J285) Labely:| SVO\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Øídící jednotka SW: 3G0 920 751 B HW: 3G0 920 751 B
Díl: KOMBI 302 9630
Kódování: 07A40890AE80000801886B051000000000000000
Dílna #: WSC 00015 115 00001
ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 009007
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009.rod
VCID: 2410173F6E5561BB16A-8070
Nenalezena žádná chyba.
-------------------------------------------------------------------------------
VCDS
Log vlastní diagnostiky
Pátek,18,Záøí,2020,20:02:10:59881
strana 11
VIN: WVWZZZ3CZHE115859 Výrobní štítek:
Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:| SVO\3Q0-907-530-V1.clb
Øídící jednotka SW: 3Q0 907 530 C HW: 3Q0 907 530 C
Díl: GW MQB High 515 5286
Seriové èíslo: 23111610522381
Kódování: 0B0300045F087300FB000258080F00010001070000000000000000000000
Dílna #: WSC 05311 115 00060
ASAM Dataset: EV_GatewNF 013020
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 2F3AE8133793D2E3FB8-807A
Alternátor:
Øídicí jednotka multifunkèního volantu:
Subsystém 2 - Øídící jednotka SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labely: SVO\3C8-959-537.CLB
Díl: E221__MFL-DC1 H17 0040
Seriové èíslo: 29160003087970016456
Kódování: 2CFFFF
Øídicí jednotka hlídání akumulátoru:
Subsystém 3 - Øídící jednotka SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Díl: J367-BDMConti H03 1050
Seriové èíslo: 75410803001611161965
Støídaè sío vé zásuvky:
Subsystém 4 - Øídící jednotka SW: 5Q0 907 155 C HW: 5Q0 907 155 C
Díl: U13DCAC H25 0780
Seriové èíslo: 0012221
Analogové hodiny:
Subsystém 5 - Øídící jednotka SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Díl: Analoguhr 209 2002
1 nalezena chyba:
66304 - Datová sbìrnice
U1124 00 [009] - zjištìna násobná montáž
[Mehrverbau CAN]
Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Poèítadlo resetù: 157
Kilometry: 154784 km
Datum: 2020.09.18
Èas: 00:01:43
Napájecí napìtí svorky 30: 12.1 V
Svorka 15: zapnuto
-------------------------------------------------------------------------------
VCDS
Log vlastní diagnostiky
Pátek,18,Záøí,2020,20:02:10:59881
strana 12
VIN: WVWZZZ3CZHE115859 Výrobní štítek:
Adresa 22: Pohon všech kol (J492) Labely:* SVO\0CQ-907-554.clb
Øídící jednotka SW: 0CQ 907 554 H HW: 0CQ 525 130
Díl: Haldex4Motion H52 7083
Seriové èíslo: HA1-00020.10.16
Kódování: 0301
Dílna #: WSC 00015 115 08193
ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X.rod
VCID: 4ACC9987AC3197CBCC6-801E
Nenalezena žádná chyba.
-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 2B: Zámek volantu (J764) Labely:* SVO\5Q0-905-861.clb
Øídící jednotka SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Díl: ELV-MQBB H05 0032
Seriové èíslo: 16000260981011
Kódování: 0000000000000000
Dílna #: WSC 05311 115 00060
ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
VCID: 71BE2E6BE1278413ADC-8024
Nenalezena žádná chyba.
-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 42: El. dveøí øidièe (J386) Labely:| SVO\5QX-959-X93-42.clb
Øídící jednotka SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Díl: TSG FS 020 0041
Seriové èíslo: 111116EKB06977
Kódování: 00350A208000020000001000
Dílna #: WSC 00015 115 08193
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43D2B4A38B1B46830F0-8016
Øídicí jednotka dveøí: strana øidièe vzadu:
Subsystém 1 - Øídící jednotka SW: 5Q4 959 812 E HW: 5Q4 959 812 E Labely: SVO\5QX-959-81X-V1.CLB
Díl: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriové èíslo: 00000000000005099055
Kódování: 010000
Nenalezena žádná chyba.
-------------------------------------------------------------------------------
VCDS
Log vlastní diagnostiky
Pátek,18,Záøí,2020,20:02:10:59881
strana 13
VIN: WVWZZZ3CZHE115859 Výrobní štítek:
Adresa 44: Posilovaè øízení (J500) Labely:| SVO\5Q0-909-143.clb
Øídící jednotka SW: 5Q0 909 143 P HW: 5Q0 909 143 E
Díl: MQB_PP_APA 204 2051
Revize: 00000000 Seriové èíslo: 0001208683
Kódování: 01000010004000
Dílna #: WSC 00015 115 00311
ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 009129
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_009.rod
VCID: 40D8BBAF9A0D5D9B122-8014
1 nalezena chyba:
5262656 - Snímaè úhlu øízení
B1168 F2 [137] - bez inicializace
Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Poèítadlo resetù: 157
Kilometry: 154784 km
Datum: 2020.09.18
Èas: 00:01:43
Write only channel
-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 52: El. PP dveøí (J387) Labely:| SVO\5QX-959-X92-52.clb
Øídící jednotka SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Díl: TSG BFS 020 0041
Seriové èíslo: 121116EKC26762
Kódování: 003500208000020000001000
Dílna #: WSC 00015 115 08193
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 42DCB1A794014F8B046-8016
Øídicí jednotka dveøí: strana spolujezdce vzadu:
Subsystém 1 - Øídící jednotka SW: 5Q4 959 811 E HW: 5Q4 959 811 E Labely: SVO\5QX-959-81X-V1.CLB
Díl: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriové èíslo: 00000000000005167037
Kódování: 090000
Nenalezena žádná chyba.
-------------------------------------------------------------------------------
VCDS
Log vlastní diagnostiky
Pátek,18,Záøí,2020,20:02:10:59881
strana 14
VIN: WVWZZZ3CZHE115859 Výrobní štítek:
Adresa 55: Reg.sklonu svìtel (J431) Labely:| SVO\5Q0-907-357.clb
Øídící jednotka SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Díl: LWR-ECU 005 0080
Revize: -------- Seriové èíslo: --------------
Kódování: 03EA000009010000
Dílna #: WSC 05311 000 08193
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: 75B61A7B954FA833714-8020
Nenalezena žádná chyba.
-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 5F: Elektro info (J794) Labely:| SVO\5G0-035-MIB-HGH2.clb
Øídící jednotka SW: 3G0 035 022 A HW: 3G0 035 022
Díl: MU-H-LND-EU H51 1187
Seriové èíslo: A748K0GB003945
Kódování: 02840201FF00000051110101008808101F0100C401200100DF
Dílna #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 176A30F3AF033A23838-8042
Zobrazovací a ovládací jednotka 1 elektroniky informací:
Subsystém 1 - Øídící jednotka SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Díl: ABT_High H63 0032
Seriové èíslo: VWZ8Z9SKL05FXM
Datový nosiè:
Subsystém 2 - Øídící jednotka SW: V03 959 806 FL HW: -----------
Díl: ECE 2019 --- 0175
Seriové èíslo: --------------------
Databáze Compact Disc:
Subsystém 3 - Øídící jednotka SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Díl: Gracenote2--- --- 1013
Seriové èíslo: --------------------
Nenalezena žádná chyba.
-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 65: Hlídání tlaku v pneu (J502) Labely: SVO\3AA-907-273.clb
Øídící jednotka SW: 5Q0 907 273 B HW: 5Q0 907 273
Díl: RDKBERU30 H04 0009
Seriové èíslo: 40000000033352
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 006001
ROD: EV_RDKBERU30_006_VW37.rod
VCID: 3430E77FDEB5F13B86A-8060
Nenalezena žádná chyba.
-------------------------------------------------------------------------------
VCDS
Log vlastní diagnostiky
Pátek,18,Záøí,2020,20:02:10:59881
strana 15
VIN: WVWZZZ3CZHE115859 Výrobní štítek:
Adresa 69: Funkce pøívìsu (J345) Labely:| SVO\5Q0-907-383.clb
Øídící jednotka SW: 5Q0 907 383 E HW: 5Q0 907 383 B
Díl: ConWysTrailer H14 0137
Seriové èíslo: 00000181563668
Kódování: 0100000200000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW37.rod
VCID: 392ED64BF9D70C5355C-806C
Nenalezena žádná chyba.
Konec-------(Uplynulý èas: 01:56, VBat zaèátek/konec: 12.1V/12.5V)---------
 
   #2  

PetrolDave

Verified VCDS User
Verified
Joined
Dec 16, 2014
Messages
3,991
Reaction score
3,976
Location
South Molton, UK
VCDS Serial number
C?ID=1423
Hello, I can ask for the trailer codes.
Code:
VCDS
Windows VAG/VAS Emulator Bìží na Windows 10 x64
VCDS verze: SVO 20.4.2 Verze dat: 20200331 DS317.0
www.vag-com.cz
Very few of us speak/understand Czech, you need to post on here using the English version of VCDS - which can be downloaded from the Ross-Tech website and installed along with your Czech version :thumbs:
 
  • Like
Reactions: Uwe
   #3  

Uwe

Benevolent Dictator
Staff member
Joined
Jan 29, 2014
Messages
30,419
Reaction score
21,709
Location
USA
VCDS Serial number
HC100001
Different person, different car; split from another 2+ year old thread.

-Uwe-
 
Top