Oświetlenie AMBIENTE VW Passat B8

   #1  

Pawlo_pl

Verified VCDS User
Verified
Joined
Sep 24, 2020
Messages
12
Reaction score
2
Location
Poland
VCDS Serial number
C?ID=302405
Dzień dobry.
Proszę o podpowiedź.
Jak zakodować oświetlenie ambiente (bez plusa), jednokolorowe.
Jestem nowym użytkownikiem.
Pozdrawiam P.
 
   #2  

Uwe

Benevolent Dictator
Staff member
Joined
Jan 29, 2014
Messages
30,023
Reaction score
21,438
Location
USA
VCDS Serial number
HC100001


-Uwe-
 
   #3  

Pawlo_pl

Verified VCDS User
Verified
Joined
Sep 24, 2020
Messages
12
Reaction score
2
Location
Poland
VCDS Serial number
C?ID=302405
Good day.
Please give me a hint.
How to code ambiente lighting (without a plus), single color.
I am a new user.
Regards P.
 
   #4  

Uwe

Benevolent Dictator
Staff member
Joined
Jan 29, 2014
Messages
30,023
Reaction score
21,438
Location
USA
VCDS Serial number
HC100001
Hi and welcome.

Please post an Auto-Scan for context. This will show people how your car is equipped and configured.

Please use the English version of VCDS for posting data in this forum. You can download it from this page and it will happily coexist on your computer with the Polish translation you are currently using.

-Uwe-
 
   #5  

Pawlo_pl

Verified VCDS User
Verified
Joined
Sep 24, 2020
Messages
12
Reaction score
2
Location
Poland
VCDS Serial number
C?ID=302405
Code:
Sobota,03,PaŸdziernik,2020,16:19:30:00306
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj¹cy w œrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x86
Wersja VCDS: AKP 20.4.1.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Wersja danych: 20200629 DS317.0
www.vcds.pl


LICZBA: WVWZZZ3CZFE52402XXXXX Numer rejestracyjny:


Typ podwozia: 3C-VW48 (5Q0)
Skanowanie: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 36 42 44 52 55 5F A5 BB
Bc

NUMER VIN: WVWZZZ3CZFE5XXXXX Przebieg: 253902km

01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
13-Reg.dystansu -- Stan: OK 0000
15-Poduszka powietrzna -- Stan: OK 0000
16-Kołe kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000
Brama 19-CAN -- Stan: OK 0000
2B-Blokada k.kierow. -- Stan: OK 0000
36-Pamiêæ fotela kier. -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
55-Zasiêg œwiate³ -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
-------------------------------------------------------------------------------
Adres 01: Silnik (J623-CRLB)    Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
  Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 ES  HW: 04L 907 309 R
  Komponent: R4 2.0l TDI  H21 1989 
  Weryfikacja: B5H21---  
  Kodowanie: 0119001203241D083000
Kod: WSC 12345 123 12345
  Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026ES 002002
PRĘT: EV_ECM20TDI01104L906026ES_002_VW48.rod
  VCID: 7F580AF8977D6FD32A0-802A

Nie znaleziono b³êdów.
Kody gotowoœci: 0 0 0 0 1

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 03: ABS/hamulce (J104)    Plik etykiet: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
  Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 379 AF  HW: 3Q0 907 379 F
  Komponent: ESC      H42 0625 
  Weryfikacja: 00000000  Numer seryjny: 60905000001102
  Kodowanie: 0FEC6A8F34220B700777060141C649F0562CD0E0608292F11060F078C002
Kod: WSC 12345 123 12345
  Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
PRĘT: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
  VCID: 7EA6F7FC907766DB216-802A

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 05: Zezwolenie startu (J518)    Plik etykiet:| 5Q0-959-435.clb
  Oznaczenie elementu SW: 3Q0 959 435 B  HW: 3Q0 959 435 B
  Komponent: VWKESSYMQB  026 0709 
  Weryfikacja: 00026000  Numer seryjny: 0368923309
  Kodowanie: 000F0F0603
  Kod serwisu: WSC 05311 115 00314
  Zbiór danych ASAM: EV_KessyHellaMQBAB 004032
PRĘT: EV_KessyHellaMQBAB.rod
  VCID: 392C24E0C9D981E3544-806C

Sterownik godziny pokrywy tylnej:

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 08: Klimatyzacja (J255)    Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb
  Oznaczenie elementu SW: 5G1 907 044 P  HW: 5G1 907 044 P
  Komponent: Climatronic  H04 1202 
  Weryfikacja: 00001K10  
  Kodowanie: 12020104202100012115500400101802
Kod: WSC 12345 123 12345
  Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 005134
PRĘT: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
  VCID: 353428D0E5C16583B0C-8060

  Sterownik dmuchawy œwie¿ego powietrza (z przodu):

  Geber fuer Kaeltemitteldruck/Kaeltemitteltemperatur:

  Czujnik jakoœci powietrza:

  Czujnik wilgotnoœci powietrza na zewn¹trz:

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)    Plik etykiet:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
  Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 086 BD  HW: 5Q0 937 086 BD
  Komponent: BCM PQ37BOSCH 028 0146 
  Weryfikacja: --------  Numer seryjny: 86582304150697
Kodowanie: 00010E46C24102FF0B844084B10C0708188800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  Kod serwisu: WSC 17019 003 104857
  Zbiór danych ASAM: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
PRĘT: EV_BCMBOSCH_014.rod
  VCID: 7DA4F0F09D717DC338C-8028

Sterownik wyciera silnikaczek:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Plik etykiet: 5QX-955-119-V1. Clb
  Komponent: WWS  150423 042 0607
  Numer seryjny:     150428201137
  Kodowanie: 0E4DDD

Czujnik deszczu rozpoznawania i œwiat³a:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Plik etykiet: 5Q0-955-547. Clb
  Komponent: RLHS 037 0059
  Numer seryjny: S3Y15M05D08H21M35S42
  Kodowanie: 90A8DD

Prze³¹nik œwiate³:
  Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 3G0 941 633 H  HW: 3G0 941 633 H
  Komponent: E1 - LDS MQB H01 0032
  Numer seryjny: 27 02 2015 00000095

Czujnik uk³adu alarmowy:
  Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 172   HW: 5Q0 951 172
Komponent: Czujnik, DWA 005 0315
Numer seryjny: 00000000ZY150891Y22

Syrena uk³adu alarmowy:
  Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605   HW: 5Q0 951 605
  Komponent: Sirene, DWA 004 0311
  Numer seryjny: 00000000000062449813

  Czujnik wilgotnoœci powietrza wewn¹trz:

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)    Plik etykiet:| 5Q0-919-294.clb
  Oznaczenie elementu SW: 5Q0 919 294 L  HW: 5Q0 919 294 A
  Komponent: PARKHILFE 8K H03 0056 
  Weryfikacja: --------  Numer seryjny: 39391526007548
  Kodowanie: 0071051001
  Kod serwisu: WSC 00046 123 12345
  Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002026
PRĘT: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
  VCID: 44D24514BE1BCC0B372-8010

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 13: Reg.dystansu (J428)    Plik etykiet:| 3Q0-907-572.clb
  Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 572 A  HW: 3Q0 907 572 A
  Komponent: ACC BOSCH MQB H04 0130 
  Kodowanie: 2A20604110FFC428949C804C
Kod: WSC 12345 123 12345
  Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHVW48X 001007
PRĘT: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
  VCID: 333016C8EBB57BB39E8-8066

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 15: Poduszka powietrzna (J234) Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb
  Oznaczenie elementu SW: 3Q0 959 655 AE  HW: 3Q0 959 655 AE
Komponent: Poduszka powietrzna VW20 012 0195
  Weryfikacja: --------  Numer seryjny: 003R1P8BQ8AX
Kodowanie: 88CCC0000000005C5400CC00800000065
  Kod serwisu: WSC 05314 000 00001
  Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
PRĘT: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
  VCID: 015C8C00E18919235C4-8054

Napinacz pasa bezpieczeñstwa z lewej strony strony:
  Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945 A  HW: 4M0 980 945 A
  Komponent: BeltPretRevFL 106 1032
  Numer seryjny: 3G1857705E0129P00272
  Kodowanie: 80000A

  Napinacz pasa bezpieczeñstwa z prawej strony:
  Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946 A  HW: 4M0 980 946 A
  Komponent: BeltPretRevFR 106 1032
  Numer seryjny: 3G1857706E0128P00086
  Kodowanie: 80000A

zderzenia Czujnik bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
  Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: -----------  HW: 454 003 004 15
  Komponent: SideSensor_Df 008 0887
  Numer seryjny: 3576U0000006C1B80418
  Kodowanie: 2D2D2D

zderzeni Czujnika bocznej poduszki bezp.po strona pasa¿era:
  Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: -----------  HW: 454 003 004 15
  Komponent: SideSensor_Pf 008 0887
  Numer seryjny: 3586U000000346AC641C
  Kodowanie: 2D2D2D

zderzenia Czujnik bocznej poduszki bezp.z ty³u po str.kierowcy:
  Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: -----------  HW: 454 802 804 15
  Komponent: SideSensor_Dr 111 0148
  Numer seryjny: 3516R36A9AE06000000E
  Kodowanie: 2D2D2D

  Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z ty³u po str.przedn.pasa¿.:
  Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: -----------  HW: 454 800 105 15
  Komponent: SideSensor_Pr 111 0148
  Numer seryjny: 3526RA3948B060000008
  Kodowanie: 2D2D2D

zderzenia Czujnika przedniej poduszki bezp.po strona kierowcy:
  Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: -----------  HW: 454 802 504 15
  Komponent: FrontSensor_D 114 0149
  Numer seryjny: 3556VB7F83A06000000O
  Kodowanie: 2D2D2D

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 16: Kołgo kierownicy (J524) Plik etykiet:| 5Q0-953-549.clb
  Oznaczenie elementu SW: 3Q0 953 521 AN  HW: 5Q0 953 569 B
  Komponent: Lenks.Modul  100 0205 
  Weryfikacja: FF033033  Numer seryjny: 20150804500819
  Kodowanie: 0C00
  Kod serwisu: WSC 17019 003 104857
  Zbiór danych ASAM: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001005
PRĘT: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
  VCID: 7CA2FDF4866B74CB0F2-8028

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 17: Zest.wskaŸników (J285)    Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
  Oznaczenie elementu SW: 3G0 920 751 A  HW: 3G0 920 751 A
  Komponent: KOMBI     301 6421 
Kodowanie: 07A409106B8400080887E021000000000000000840080887E021000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Kod: WSC 12345 123 12345
  Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
PRĘT: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
  VCID: 2310E6885B55EB336E8-8076

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 19: CAN Gateway (J533)    Plik etykiet:| 5Q0-907-530-V1.clb
  Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 530 AM  HW: 5Q0 907 530 F
  Komponent: GW MQB High  128 1265 
  Weryfikacja: --------  Numer seryjny: 0005340349
Kodowanie: 0B0300044F087300EF0002CE080F000100010700000000000000000000000000873000000000
  Kod serwisu: WSC 00046 123 12345
  Zbiór danych ASAM: EV_GatewLear 013020
PRĘT: EV_GatewLear_013.rod
  VCID: 7CA2FDF4866B74CB0F2-8028

Alternatora:

  Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Plik etykiet: 3C8-959-537. Clb
  Komponent: E221__MFL-DC1 H16 0038
  Numer seryjny: 29150001002280095201
  Kodowanie: 260000

  Sterownik uk³adu kontroli akumulatora:
  Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 915 181 G  HW: 5Q0 915 181 G
  Komponent: J367-BDMHella H04 8050
  Numer seryjny: 0129656503     

  Prostownik dla gniazda sieciowego:
Podsystem 4 - Oznaczenie element SW: 5Q0 907 155 C HW: 5Q0 907 155 C
  Komponent: U13DCAC H26 0780
  Numer seryjny: 3015138      

  Zagar analogowy:
  Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 3G0 919 204 C  HW: 3G0 919 204 C
  Komponent: Analoguhr 111 1004
  Numer seryjny: 28042015000100155201

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 2B: Blokada k.kierow. (J764)    Plik etykiet:* 5Q0-905-861.clb
  Oznaczenie elementu SW: 3Q0 905 861   HW: 3Q0 905 861
  Komponent: ELV-MQBB   H05 0031 
  Numer seryjny: 15000084192017
  Kodowanie: 0000000000000000
  Kod serwisu: WSC 17019 003 1048576
  Zbiór danych ASAM: EV_ELVMarquMQBB 001007
PRĘT: EV_ELVMarquMQBB.rod
  VCID: 71BCDCC0D12909A3AC4-8024

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 36: Pamiêæ fotela kier. (J810)    Plik etykiet:* Brak
  Oznaczenie elementu SW: 3Q0 959 760 A  HW: 3Q0 959 760 A
  Komponent: Sitzmemory  H03 0011 
  Numer seryjny: Y0006NE110033
  Kodowanie: 001010020000010081A080808080000000008181000000F4
  Kod serwisu: WSC 00028 028 00220
  Zbiór danych ASAM: EV_SeatMemorDriveSide 001015
PRĘT: EV_SeatMemorDriveSide_001.rod
  VCID: 392C24E0C9D981E3544-806C

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)    Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb
  Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 593 E  HW: 5Q0 959 593 B
  Komponent: TSG FS    020 0041 
  Numer seryjny: 260815BHN02886
  Kodowanie: 003F0A208000028000001000
  Kod serwisu: WSC 00015 115 08193
  Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
PRĘT: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
  VCID: 43D04608BB15CB330E8-8016

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)    Plik etykiet:| 5Q0-909-143.clb
  Oznaczenie elementu SW: 5Q0 909 143 K  HW: 5Q0 909 143 E
  Komponent: MQB_PP_APA  203 2033 
  Weryfikacja: 00000000  Numer seryjny: 0000229275
  Kodowanie: 01000011005000
Kod: WSC 12345 123 12345
  Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
PRĘT: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008.rod
  VCID: 3B203EE8C3E5B3F3468-806E

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)    Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb
  Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 592 E  HW: 5Q0 959 592 B
  Komponent: TSG BFS    020 0041 
  Numer seryjny: 011016EJ111445
  Kodowanie: 003F00208000028000001000
Kod: WSC 64124 002 104857
  Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
PRĘT: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
  VCID: 42DE430CA40FC23B05E-8016

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 55: Zasiêg œwiate³ (J745)    Plik etykiet:| 7P6-907-357.clb
  Oznaczenie elementu SW: 7P6 907 357 C  HW: 7P6 907 357 B
  Komponent: AFS-ECU    H01 0110 
Weryfikacja: -------- Numer: --------------
  Kodowanie: 039A00004F200200
  Kod serwisu: WSC 63666 001 1048576
  Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
PRĘT: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.rod
  VCID: 3FD84AF8D7FDAFD36A0-806A

Modu³ mocy 1 lewego reflektora diodowego :
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 A HW: 7PP 941 572 A etykiet: 3D0-941-329. Clb
  Komponent: LED LeiMo li. H07 0001
  Kodowanie: E02400

Modu³ mocy 1 prawego reflektora diodowego :
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 A HW: 7PP 941 572 A etykiet: 3D0-941-329. Clb
  Komponent: LED LeiMo re. H07 0001
  Kodowanie: E02400

Modu³ moc lewego reflektora:
Podsystem 3 - Oznaczenieenie elementu SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Plik etykiet: 3D0-941-329. Clb
Komponent: LeiMo linki H02 0003
  Kodowanie: E02400

Modu³ moc prawego reflektora:
Podsystem 4 - Oznaczenieenie elementu SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Plik etykiet: 3D0-941-329. Clb
  Komponent: LeiMo rechts H02 0003
  Kodowanie: E02400

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)    Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
  Oznaczenie elementu SW: 3Q0 035 864   HW: 3Q0 035 864
  Komponent: MU-S-N-ER   H10 0138 
  Numer seryjny: VWZAZ2R8592527
Kodowanie: 02840201FF000000111000100808001F010084012001008C
Kod: WSC 12345 123 12345
  Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001018
PRĘT: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
  VCID: 6E86C7BCC017165BB16-803A

  Jednost.wskazañ i obs³ugi 1 elektroniki uk³adów informacyjnych:
  Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G6 919 605 B  HW: 5G6 919 605 B
  Komponent: ABT_Std-2_Nav H52 8130
  Numer seryjny: VWZ6ZHV0824440   

Naklejka z danych:
  Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5NA 919 866 AR  HW: -----------
  Komponent: ECE AS 20/21 --- 1430
  Numer seryjny: --------------------

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242)    Plik etykiet:| 3Q0-980-65X-A5.clb
  Oznaczenie elementu SW: 3Q0 980 653 C  HW: 3Q0 980 653
  Komponent: MQB_B_MFK   H08 0061 
  Numer seryjny: 130515null0768
Kodowanie: 00040802000040100213448040A90090004200040
Kod: WSC 12345 123 12345
  Zbiór danych ASAM: EV_MFKBoschMQBB 001001
PRĘT: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
  VCID: 36362FDCF8C76E9BB96-8062

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388)    Plik etykiet:* Brak
  Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 595 E  HW: 5Q0 959 595 B
  Komponent: TSG HFS    020 0041 
  Numer seryjny: 240916EIO15354
  Kodowanie: 003F00208000088000001100
Kod: WSC 64124 002 104857
  Zbiór danych ASAM: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
PRĘT: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
  VCID: 45D45810B521F50320C-8010

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389)    Plik etykiet:* Brak
  Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 595 E  HW: 5Q0 959 595 B
  Komponent: TSG HBFS   020 0041 
  Numer seryjny: 240916EIO1577C
  Kodowanie: 003F00208000088000001100
Kod: WSC 64124 002 104857
  Zbiór danych ASAM: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
PRĘT: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
  VCID: 45D45810B521F50320C-8010

Nie znaleziono b³êdów.

Koniec (Skanowanie trwa³o: 02:10, Napiêcie akumulatora - na pocz¹tku skanowania / przy koñcu skanowania: 12.4V/12.3V)
 
Last edited by a moderator:
   #6  

PetrolDave

Verified VCDS User
Verified
Joined
Dec 16, 2014
Messages
3,813
Reaction score
3,814
Location
South Molton, UK
VCDS Serial number
C?ID=1423
Please use the English version of VCDS for posting data in this forum.
Sobota,03,PaŸdziernik,2020,16:19:30:00306
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj¹cy w œrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x86
Wersja VCDS: AKP 20.4.1.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Wersja danych: 20200629 DS317.0
www.vcds.pl
As Uwe says we need to see the Auto-Scan made using the English version of VCDS - most of us can't understand Polish!
 
 • Like
Reactions: Uwe
   #7  

Mari

Verified VCDS User
Verified
Joined
Jun 26, 2014
Messages
271
Reaction score
215
Location
Netherlands
VCDS Serial number
C?ID=150535
I know a few words in Polish, but it is better not to post hem here :p
 
   #8  

Pawlo_pl

Verified VCDS User
Verified
Joined
Sep 24, 2020
Messages
12
Reaction score
2
Location
Poland
VCDS Serial number
C?ID=302405
The file was sent from VCDS.

VCDS is in Polish on the computer, and such was the scan-file.

And it's hard to translate it.

Uwe, if you know how to translate, please write how.
 
   #9  

MartinsX

Verified VCDS User
Verified
Joined
Sep 5, 2016
Messages
1,150
Reaction score
1,229
Location
Riga, Latvia
VCDS Serial number
C?ID=268515
Please use the English version of VCDS for posting data in this forum. You can download it from this page and it will happily coexist on your computer with the Polish translation you are currently using.

-Uwe-
As Uwe said, download and install English version of VCDS, make a scan with it and You will get everything in English ;)
 
   #10  

Pawlo_pl

Verified VCDS User
Verified
Joined
Sep 24, 2020
Messages
12
Reaction score
2
Location
Poland
VCDS Serial number
C?ID=302405
Code:
01-Engine - Status: OK 0000
03-ABS / Brakes - Status: OK 0000
05-Enable to start - Status: OK 0000
08-Air conditioning - Status: OK 0000
09-Central electr. - Status: OK 0000
10- Park / drive assistant - Status: OK 0000
13-Distance Reg - Status: OK 0000
15-Airbag - Status: OK 0000
16-Steering wheel - Status: OK 0000
17-Instruments - Status: OK 0000
Gate 19-CAN - Status: OK 0000
2B-Steering control lock - Status: OK 0000
36-Seat Memory - Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver - Status: OK 0000
44-Steering Assist - Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. - Status: OK 0000
55-Headlamp range - Status: OK 0000
5F-Electr Info - Status: OK 0000
A5-Assistant sensors j.-p. - Status: OK 0000
BB-rear door, directional - Status: OK 0000
BC-Rear door, belt. - Status: OK 0000

Address 01: Engine (J623-CRLB) Labels :. 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 026 ES HW: 04L 907 309 R
Component: R4 2.0l TDI H21 1989
Verification: B5H21 ---
Coding: 0119001203241D083000
Code: WSC 12345 123 12345
ASAM dataset: EV_ECM20TDI01104L906026ES 002002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026ES_002_VW48.rod
VCID: 7F580AF8977D6FD32A0-802A

No errors found.
Readiness codes: 0 0 0 0 1

-------------------------------------------------- -----------------------------
Address 03: ABS / Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 3Q0 907 379 AF HW: 3Q0 907 379 F
Component: ESC H42 0625
Verification: 00000000 Serial Number: 60905000001102
Coding: 0FEC6A8F34220B700777060141C649F0562CD0E0608292F11060F078C002
Code: WSC 12345 123 12345
ASAM dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
VCID: 7EA6F7FC907766DB216-802A

No errors found.

-------------------------------------------------- -----------------------------
Address 05: Start release (J518) Labels: | 5Q0-959-435.clb
Part No SW: 3Q0 959 435 B HW: 3Q0 959 435 B
Component: VWKESSYMQB 026 0709
Revision: 00026000 Serial Number: 0368923309
Coding: 000F0F0603
After-sales code: WSC 05311 115 00314
ASAM dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004032
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 392C24E0C9D981E3544-806C

Tailgate time controller:

No errors found.

-------------------------------------------------- -----------------------------
Address 08: Air Conditioning (J255) Labels: | 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5G1 907 044 P HW: 5G1 907 044 P
Component: Climatronic H04 1202
Verification: 00001K10
Coding: 12020104202100012115500400101802
Code: WSC 12345 123 12345
ASAM dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 005134
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
VCID: 353428D0E5C16583B0C-8060

Fresh air blower control (front):

Geber fuer Kaeltemitteldruck / Kaeltemitteltemperatur:

Air quality sensor:

Outdoor air humidity sensor:

No errors found.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Address 09: Central electric unit (J519) Labels: | 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 086 BD HW: 5Q0 937 086 BD
Component: BCM PQ37BOSCH 028 0146
Verification: -------- Serial Number: 86582304150697
Coding: 00010E46C24102FF0B844084B10C0708188800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Shop code: WSC 17019 003 104857
ASAM dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
ROD: EV_BCMBOSCH_014.rod
VCID: 7DA4F0F09D717DC338C-8028

The controller is wiping the motor:
Subsystem 1 - Part Number SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1. Clb
Component: WWS 150 423 042 0607
Serial number: 150428201137
Coding: 0E4DDD

Recognition rain and light sensor:

---------------------------------------------------------------------------------
Address 13: Distance Reg (J428) Labels: | 3Q0-907-572.clb
Part No SW: 3Q0 907 572 A HW: 3Q0 907 572 A
Component: ACC BOSCH MQB H04 0130
Coding: 2A20604110FFC428949C804C
Code: WSC 12345 123 12345
ASAM dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001007
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 333016C8EBB57BB39E8-8066

No errors found.

-------------------------------------------------- -----------------------------
Address 15: Airbag (J234) Labels: | 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 3Q0 959 655 AE HW: 3Q0 959 655 AE
Component: VW20 012 0195 airbag
Verification: -------- Serial Number: 003R1P8BQ8AX
Coding: 88CCC0000000005C5400CC00800000065
Service code: WSC 05314 000 00001
ASAM dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 015C8C00E18919235C4-8054

Left-hand seat belt pretensioner:
Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Component: BeltPretRevFL 106 1032
Serial number: 3G1857705E0129P00272
Coding: 80000A

Right-hand seat belt pretensioner:
Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Component: BeltPretRevFR 106 1032
Serial number: 3G1857706E0128P00086
Coding: 80000A

Collision Side airbag sensor driver side:
Subsystem 3 - Designation of the SW element: ----------- HW: 454 003 004 15
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 3576U0000006C1B80418
Coding: 2D2D2D

impact on the Side Airbag Sensor on the passenger's side:
Subsystem 4 - Designation of the SW element: ----------- HW: 454 003 004 15
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 3586U000000346AC641C
Coding: 2D2D2D

collisions Rear side airbag sensor, driver's side:
Subsystem 5 - Designation of the SW element: ----------- HW: 454 802 804 15
Component: SideSensor_Dr 111 0148
Serial number: 3516R36A9AE06000000E
Coding: 2D2D2D

Crash sensor for rear side airbag: front passenger side:
Subsystem 6 - Designation of the SW element: ----------- HW: 454 800 105 15
Component: SideSensor_Pr 111 0148
Serial number: 3526RA3948B060000008
Coding: 2D2D2D

front airbag sensor collision on the driver's side:
Subsystem 7 - Designation of the SW element: ----------- HW: 454 802 504 15
Component: FrontSensor_D 114 0149
Serial number: 3556VB7F83A06000000O
Coding: 2D2D2D

No errors found.

Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547. Clb
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S3Y15M05D08H21M35S42
Coding: 90A8DD

Light switch:
Subsystem 3 - Part number SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Component: E1 - LDS MQB H01 0032
Serial number: 27 02 2015 00000095

Alarm system sensor:
Subsystem 4 - Part number SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Component: Sensor, DWA 005 0315
Serial number: 00000000ZY150891Y22

Alarm system siren:
Subsystem 5 - Part number SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Component: Sirene, DWA 004 0311
Serial number: 00000000000062449813

Indoor air humidity sensor:

No errors found.

-------------------------------------------------- -----------------------------

Address 16: Steering wheel (J524) Labels: | 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 3Q0 953 521 AN HW: 5Q0 953 569 B
Component: Lenks.Modul 100 0205
Revision: FF033033 Serial Number: 20150804500819
Coding: 0C00
Shop code: WSC 17019 003 104857
ASAM dataset: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001005
BAR: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
VCID: 7CA2FDF4866B74CB0F2-8028

No errors found.

-------------------------------------------------- -----------------------------
Address 17: Set of indicators (J285) Labels: | 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Part No SW: 3G0 920 751 A HW: 3G0 920 751 A
Component: KOMBI 301 6421
Coding: 07A409106B8400080887E021000000000000000840080887E021000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Code: WSC 12345 123 12345
ASAM dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 2310E6885B55EB336E8-8076

No errors found.

----------------------------------------------------------------------------------

Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: | 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 128 1265
Verification: -------- Serial Number: 0005340349
Coding: 0B0300044F087300EF0002CE080F000100010700000000000000000000000000873000000000
Service code: WSC 00046 123 12345
ASAM dataset: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 7CA2FDF4866B74CB0F2-8028

Alternator:

Multifunction steering wheel controller:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Labels: 3C8-959-537. Clb
Component: E221__MFL-DC1 H16 0038
Serial number: 29150001002280095201
Coding: 260000

Battery control system controller:
Subsystem 3 - Element designation SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Component: J367-BDMHella H04 8050
Serial number: 0129656503

Rectifier for mains socket:
Subsystem 4 - Designation of element SW: 5Q0 907 155 C HW: 5Q0 907 155 C
Component: U13DCAC H26 0780
Serial number: 3015138

Analog Zagar:
Subsystem 5 - Part number SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Component: Analoguhr 111 1004
Serial number: 28042015000100155201

No errors found.

-------------------------------------------------- -----------------------------
Address 2B: Blockade (J764) Labels: * 5Q0-905-861.clb
Part No SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Component: ELV-MQBB H05 0031
Serial number: 15000084192017
Coding: 0000000000000000
Service code: WSC 17019 003 1048576
ASAM dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
VCID: 71BCDCC0D12909A3AC4-8024

No errors found

----------------------------------------------------------------------------------

Address 36: Steering Seat Memory (J810) Labels: * None
Part No SW: 3Q0 959 760 A HW: 3Q0 959 760 A
Component: Sitzmemory H03 0011
Serial number: Y0006NE110033
Coding: 001010020000010081A080808080000000008181000000F4
Service code: WSC 00028 028 00220
ASAM dataset: EV_SeatMemorDriveSide 001015
ROD: EV_SeatMemorDriveSide_001.rod
VCID: 392C24E0C9D981E3544-806C

No errors found.

-------------------------------------------------- -----------------------------
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: | 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Component: TSG FS 020 0041
Serial number: 260815BHN02886
Coding: 003F0A208000028000001000
Service code: WSC 00015 115 08193
ASAM data set: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43D04608BB15CB330E8-8016

No errors found.

-------------------------------------------------- -----------------------------
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: | 5Q0-909-143.clb
Part No SW: 5Q0 909 143 K HW: 5Q0 909 143 E
Component: MQB_PP_APA 203 2033
Verification: 00000000 Serial Number: 0000229275
Coding: 01000011005000
Code: WSC 12345 123 12345
ASAM dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008.rod
VCID: 3B203EE8C3E5B3F3468-806E

No errors found.

---------------------------------------------------------------------------------

Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: | 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Component: TSG BFS 020 0041
Serial number: 011016EJ111445
Coding: 003F00208000028000001000
Code: WSC 64124 002 104857
ASAM data set: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 42DE430CA40FC23B05E-8016

No errors found.

-------------------------------------------------- -----------------------------
Address 55: Lighting range (J745) Labels: | 7P6-907-357.clb
Part No SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B
Component: AFS-ECU H01 0110
Verification: -------- Number: --------------
Coding: 039A00004F200200
Service code: WSC 63666 001 1048576
ASAM dataset: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
BAR: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.rod
VCID: 3FD84AF8D7FDAFD36A0-806A

Left LED headlight power module 1:
Subsystem 1 - Element designation SW: 7PP 941 572 A HW: 7PP 941 572 A labels: 3D0-941-329. Clb
Component: LED LeiMo li. H07 0001
Coding: E02400

Power module 1, right LED headlight:
Subsystem 2 - Part designation SW: 7PP 941 572 A HW: 7PP 941 572 A labels: 3D0-941-329. Clb
Component: LED LeiMo d. H07 0001
Coding: E02400

Left headlight power module:
Subsystem 3 - SW component designation: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Labels: 3D0-941-329. Clb
Component: LeiMo links H02 0003
Coding: E02400

Right headlight power module:
Subsystem 4 - SW component designation: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Labels: 3D0-941-329. Clb
Component: LeiMo rechts H02 0003
Coding: E02400

No errors found.

---------------------------------------------------------------------------

5F tracksuit: Information Electr (J794) Labels: | 5G0-035-MIB-STD2.clb
Part No SW: 3Q0 035 864 HW: 3Q0 035 864
Component: MU-S-N-ER H10 0138
Serial number: VWZAZ2R8592527
Coding: 02840201FF000000111000100808001F010084012001008C
Code: WSC 12345 123 12345
ASAM data set: EV_MUStd4CTSAT 001018
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
VCID: 6E86C7BCC017165BB16-803A

Indication and service unit 1 of information systems electronics:
Subsystem 1 - Part number SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
Component: ABT_Std-2_Nav H52 8130
Serial number: VWZ6ZHV0824440

Sticker with data:
Subsystem 2 - Element designation SW: 5NA 919 866 AR HW: -----------
Component: ECE AS 20/21 --- 1430
Serial number: --------------------

No errors found.

-------------------------------------------------- -----------------------------
Address A5: J-p assist sensors. (R242) Labels: | 3Q0-980-65X-A5.clb
Part No SW: 3Q0 980 653 C HW: 3Q0 980 653
Component: MQB_B_MFK H08 0061
Serial number: 130515null0768
Coding: 00040802000040100213448040A90090004200040
Code: WSC 12345 123 12345
ASAM dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 36362FDCF8C76E9BB96-8062

No errors found.

-------------------------------------------------- -----------------------------
BB address: back door (J388) Labels: * None
Part No SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Component: TSG HFS 020 0041
Serial number: 240916EIO15354
Coding: 003F00208000088000001100
Code: WSC 64124 002 104857
ASAM data set: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
VCID: 45D45810B521F50320C-8010

No errors found.

-------------------------------------------------- -----------------------------
BC address: Rear door, lane. (J389) Labels: * None
Part No SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Component: TSG HBFS 020 0041
Serial number: 240916EIO1577C
Coding: 003F00208000088000001100
Code: WSC 64124 002 104857
ASAM data set: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
BAR: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
VCID: 45D45810B521F50320C-8010

No errors found.

End (Scanning in progress: 02:10, Battery voltage - at the beginning of the scan / at the end of the scan: 12.4V / 12.3V)
 
Last edited by a moderator:
   #11  

Pawlo_pl

Verified VCDS User
Verified
Joined
Sep 24, 2020
Messages
12
Reaction score
2
Location
Poland
VCDS Serial number
C?ID=302405
Martins, thank you for the answer, but I translated it somehow:)
 
   #12  

Uwe

Benevolent Dictator
Staff member
Joined
Jan 29, 2014
Messages
30,023
Reaction score
21,438
Location
USA
VCDS Serial number
HC100001
A machine translation is not what we asked for.

-Uwe-
 
   #13  

Pawlo_pl

Verified VCDS User
Verified
Joined
Sep 24, 2020
Messages
12
Reaction score
2
Location
Poland
VCDS Serial number
C?ID=302405
Code:
Sunday,04,October,2020,22:32:18:00306
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.2.0 (x64) HEX-V2 CB: 0.4513.4
Data version: 20200730 DS317.0
[URL='http://www.Ross-Tech.com']www.Ross-Tech.com[/URL]


VIN: WVWZZZ3CZFE5xxxxx  License Plate:


Chassis Type: 3C-VW48 (5Q0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 36 42 44 52 55 5F A5 BB
     BC

VIN: WVWZZZ3CZFE5xxxxx  Mileage: 253902km-157767miles

01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
-------------------------------------------------------------------------------
Address 01: Engine (J623-CRLB)    Labels:. 04L-907-309-V1.clb
  Part No SW: 04L 906 026 ES  HW: 04L 907 309 R
  Component: R4 2.0l TDI  H21 1989 
  Revision: B5H21---  
  Coding: 0119001203241D083000
  Shop #: WSC 12345 123 12345
  ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026ES 002002
  ROD: EV_ECM20TDI01104L906026ES_002_VW48.rod
  VCID: 7F580AF8977D6FD32B9-802A

No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1

-------------------------------------------------------------------------------
Address 03: ABS Brakes (J104)    Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
  Part No SW: 3Q0 907 379 AF  HW: 3Q0 907 379 F
  Component: ESC      H42 0625 
  Revision: 00000000  Serial number: 60905000001102
  Coding: 0FEC6A8F34220B700777060141C649F0562CD0E0608292F11060F078C002
  Shop #: WSC 12345 123 12345
  ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
  ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
  VCID: 7EA6F7FC907766DB20F-802A

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)    Labels:| 5Q0-959-435.clb
  Part No SW: 3Q0 959 435 B  HW: 3Q0 959 435 B
  Component: VWKESSYMQB  026 0709 
  Revision: 00026000  Serial number: 0368923309
  Coding: 000F0F0603
  Shop #: WSC 05311 115 00314
  ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004032
  ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
  VCID: 392C24E0C9D981E355D-806C

  Sensor Controlled Power Rear Lid:

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------
Address 08: Auto HVAC (J255)    Labels:| 5G0-907-044.clb
  Part No SW: 5G1 907 044 P  HW: 5G1 907 044 P
  Component: Climatronic  H04 1202 
  Revision: 00001K10  
  Coding: 12020104202100012115500400101802
  Shop #: WSC 12345 123 12345
  ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 005134
  ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
  VCID: 353428D0E5C16583B15-8060

  Fresh Air Blower Front:

  Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:

  Air quality sensor:

  Relative humidity sensor in fresh air intake duct:

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------
Address 09: Cent. Elect. (J519)    Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
  Part No SW: 5Q0 937 086 BD  HW: 5Q0 937 086 BD
  Component: BCM PQ37BOSCH 028 0146 
  Revision: --------  Serial number: 86582304150697
  Coding: 00010E46C24102FF0B844084B10C0708080A000000000000000000000000
  Shop #: WSC 17019 003 104857
  ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
  ROD: EV_BCMBOSCH_014.rod
  VCID: 7DA4F0F09D717DC3395-8028

  Control Unit For Wiper Motor:
  Subsystem 1 - Part No SW: 3G1 955 119 A  HW: 3G1 955 119  Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
  Component: WWS  150423 042 0607
  Serial number:     150428201137
  Coding: 0E4DDD

  Rain Light Recognition Sensor:
  Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A  HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
  Component: RLHS 037 0059
  Serial number: S3Y15M05D08H21M35S42
  Coding: 90A8DD

  Light switch:
  Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 633 H  HW: 3G0 941 633 H
  Component: E1 - LDS MQB H01 0032
  Serial number: 27 02 2015 00000095

  Sensor For Anti Theft Alarm System:
  Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 172   HW: 5Q0 951 172
  Component: Sensor, DWA 005 0315
  Serial number: 000000000ZY150891Y22

  Alarm horn:
  Subsystem 5 - Part No SW: 5Q0 951 605   HW: 5Q0 951 605
  Component: Sirene, DWA 004 0311
  Serial number: 00000000000062449813

  Relative Air Humidity Interior Sender:

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------
Address 10: Park/Steer Assist (J446)    Labels:| 5Q0-919-294.clb
  Part No SW: 5Q0 919 294 L  HW: 5Q0 919 294 A
  Component: PARKHILFE 8K H03 0056 
  Revision: --------  Serial number: 39391526007548
  Coding: 0071051001
  Shop #: WSC 00046 123 12345
  ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026
  ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
  VCID: 44D24514BE1BCC0B36B-8010

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)    Labels:| 3Q0-907-572.clb
  Part No SW: 3Q0 907 572 A  HW: 3Q0 907 572 A
  Component: ACC BOSCH MQB H04 0130 
  Coding: 2A20604110FFC428949C804C
  Shop #: WSC 12345 123 12345
  ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001007
  ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
  VCID: 333016C8EBB57BB39F1-8066

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------
Address 15: Airbags (J234)    Labels:| 5Q0-959-655.clb
  Part No SW: 3Q0 959 655 AE  HW: 3Q0 959 655 AE
  Component: Airbag VW20  012 0195 
  Revision: --------  Serial number: 003R1P8BQ8AX
  Coding: 88CCC000000000005C5400CC000800000065
  Shop #: WSC 05314 000 00001
  ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
  ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
  VCID: 015C8C00E18919235DD-8054

  Belt Pretensioner left:
  Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945 A  HW: 4M0 980 945 A
  Component: BeltPretRevFL 106 1032
  Serial number: 3G1857705E0129P00272
  Coding: 80000A

  Belt Pretensioner right:
  Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946 A  HW: 4M0 980 946 A
  Component: BeltPretRevFR 106 1032
  Serial number: 3G1857706E0128P00086
  Coding: 80000A

  Side Sensor Driver Front:
  Subsystem 3 - Part No SW: -----------  HW: 454 003 004 15
  Component: SideSensor_Df 008 0887
  Serial number: 3576U0000006C1B80418
  Coding: 2D2D2D

  Side Sensor Passenger Front:
  Subsystem 4 - Part No SW: -----------  HW: 454 003 004 15
  Component: SideSensor_Pf 008 0887
  Serial number: 3586U000000346AC641C
  Coding: 2D2D2D

  Side Sensor Driver Rear:
  Subsystem 5 - Part No SW: -----------  HW: 454 802 804 15
  Component: SideSensor_Dr 111 0148
  Serial number: 3516R36A9AE06000000E
  Coding: 2D2D2D

  Side Sensor Passenger Rear:
  Subsystem 6 - Part No SW: -----------  HW: 454 800 105 15
  Component: SideSensor_Pr 111 0148
  Serial number: 3526RA3948B060000008
  Coding: 2D2D2D

  Front Sensor Driver:
  Subsystem 7 - Part No SW: -----------  HW: 454 802 504 15
  Component: FrontSensor_D 114 0149
  Serial number: 3556VB7F83A06000000O
  Coding: 2D2D2D

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------
Address 16: Steering wheel (J524)    Labels:| 5Q0-953-549.clb
  Part No SW: 3Q0 953 521 AN  HW: 5Q0 953 569 B
  Component: Lenks.Modul  100 0205 
  Revision: FF033033  Serial number: 20150804500819
  Coding: 0C00
  Shop #: WSC 17019 003 104857
  ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001005
  ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
  VCID: 7CA2FDF4866B74CB0EB-8028

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------
Address 17: Instruments (J285)    Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
  Part No SW: 3G0 920 751 A  HW: 3G0 920 751 A
  Component: KOMBI     301 6421 
  Coding: 07A409106B84000800887E021000000000000000
  Shop #: WSC 12345 123 12345
  ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
  ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
  VCID: 2310E6885B55EB336F1-8076

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------
Address 19: CAN Gateway (J533)    Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
  Part No SW: 5Q0 907 530 AM  HW: 5Q0 907 530 F
  Component: GW MQB High  128 1265 
  Revision: --------  Serial number: 0005340349
  Coding: 0B0300044F087300EF0002CE080F00010001070000000000000000000000
  Shop #: WSC 00046 123 12345
  ASAM Dataset: EV_GatewLear 013020
  ROD: EV_GatewLear_013.rod
  VCID: 7CA2FDF4866B74CB0EB-8028

  Alternator:

  Multi Function Steering Wheel Control Module:
  Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 J  HW: 5G0 959 442 J Labels: 3C8-959-537.CLB
  Component: E221__MFL-DC1 H16 0038
  Serial number: 29150001002280095201
  Coding: 260000

  Battery Monitoring Control Module:
  Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 G  HW: 5Q0 915 181 G
  Component: J367-BDMHella H04 8050
  Serial number: 0129656503     

  Power Converter DC AC:
  Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 907 155 C  HW: 5Q0 907 155 C
  Component: U13DCAC H26 0780
  Serial number: 3015138      

  Analog clock:
  Subsystem 5 - Part No SW: 3G0 919 204 C  HW: 3G0 919 204 C
  Component: Analoguhr 111 1004
  Serial number: 28042015000100155201

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)    Labels:* 5Q0-905-861.clb
  Part No SW: 3Q0 905 861   HW: 3Q0 905 861
  Component: ELV-MQBB   H05 0031 
  Serial number: 15000084192017
  Coding: 0000000000000000
  Shop #: WSC 17019 003 1048576
  ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007
  ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
  VCID: 71BCDCC0D12909A3ADD-8024

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------
Address 36: Seat Mem. Drvr (J810)    Labels:* None
  Part No SW: 3Q0 959 760 A  HW: 3Q0 959 760 A
  Component: Sitzmemory  H03 0011 
  Serial number: Y0006NE110033
  Coding: 001010020000010081A080808080000000008181000000F4
  Shop #: WSC 00028 028 00220
  ASAM Dataset: EV_SeatMemorDriveSide 001015
  ROD: EV_SeatMemorDriveSide_001.rod
  VCID: 392C24E0C9D981E355D-806C

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------
Address 42: Door Elect, Driver (J386)    Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
  Part No SW: 5Q0 959 593 E  HW: 5Q0 959 593 B
  Component: TSG FS    020 0041 
  Serial number: 260815BHN02886
  Coding: 003F0A208000028000001000
  Shop #: WSC 00015 115 08193
  ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
  ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
  VCID: 43D04608BB15CB330F1-8016

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------
Address 44: Steering Assist (J500)    Labels:| 5Q0-909-143.clb
  Part No SW: 5Q0 909 143 K  HW: 5Q0 909 143 E
  Component: MQB_PP_APA  203 2033 
  Revision: 00000000  Serial number: 0000229275
  Coding: 01000011005000
  Shop #: WSC 12345 123 12345
  ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
  ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008.rod
  VCID: 3B203EE8C3E5B3F3471-806E

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)    Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
  Part No SW: 5Q0 959 592 E  HW: 5Q0 959 592 B
  Component: TSG BFS    020 0041 
  Serial number: 011016EJ111445
  Coding: 003F00208000028000001000
  Shop #: WSC 64124 002 104857
  ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
  ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
  VCID: 42DE430CA40FC23B047-8016

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------
Address 55: Headlight Range (J745)    Labels:| 7P6-907-357.clb
  Part No SW: 7P6 907 357 C  HW: 7P6 907 357 B
  Component: AFS-ECU    H01 0110 
  Revision: --------  Serial number: --------------
  Coding: 039A00004F200200
  Shop #: WSC 63666 001 1048576
  ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
  ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.rod
  VCID: 3FD84AF8D7FDAFD36B9-806A

  Led Headlamp Powermodule Left:
  Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 572 A  HW: 7PP 941 572 A Labels: 3D0-941-329.CLB
  Component: LED LeiMo li. H07 0001
  Coding: E02400

  Led Headlamp Powermodule Right:
  Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 572 A  HW: 7PP 941 572 A Labels: 3D0-941-329.CLB
  Component: LED LeiMo re. H07 0001
  Coding: E02400

  Left Headlamp Power Output Stage:
  Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 329 _  HW: 3G0 941 329 _ Labels: 3D0-941-329.CLB
  Component: LeiMo links H02 0003
  Coding: E02400

  Right Headlamp Power Output Stage:
  Subsystem 4 - Part No SW: 3G0 941 329 _  HW: 3G0 941 329 _ Labels: 3D0-941-329.CLB
  Component: LeiMo rechts H02 0003
  Coding: E02400

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------
Address 5F: Information Electr. (J794)    Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
  Part No SW: 3Q0 035 864   HW: 3Q0 035 864
  Component: MU-S-N-ER   H10 0138 
  Serial number: VWZAZ2R8592527
  Coding: 02840201FF00000011110001000808001F010084012001008C
  Shop #: WSC 12345 123 12345
  ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001018
  ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
  VCID: 6E86C7BCC017165BB0F-803A

  Operating And Display Unit 1:
  Subsystem 1 - Part No SW: 5G6 919 605 B  HW: 5G6 919 605 B
  Component: ABT_Std-2_Nav H52 8130
  Serial number: VWZ6ZHV0824440   

  Data medium:
  Subsystem 2 - Part No SW: 5NA 919 866 AR  HW: -----------
  Component: ECE AS 20/21 --- 1430
  Serial number: --------------------

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)    Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
  Part No SW: 3Q0 980 653 C  HW: 3Q0 980 653
  Component: MQB_B_MFK   H08 0061 
  Serial number: 130515null0768
  Coding: 0004080200000401002213448040A900900004200040
  Shop #: WSC 12345 123 12345
  ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
  ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
  VCID: 36362FDCF8C76E9BB8F-8062

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------
Address BB: Door Rear Drv (J388)    Labels:* None
  Part No SW: 5Q0 959 595 E  HW: 5Q0 959 595 B
  Component: TSG HFS    020 0041 
  Serial number: 240916EIO15354
  Coding: 000E00200100028000001000
  Shop #: WSC 64124 002 104857
  ASAM Dataset: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
  ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
  VCID: 45D45810B521F503215-8010

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------
Address BC: Door Rear Pass (J389)    Labels:* None
  Part No SW: 5Q0 959 595 E  HW: 5Q0 959 595 B
  Component: TSG HBFS   020 0041 
  Serial number: 240916EIO1577C
  Coding: 000E00200100028000001000
  Shop #: WSC 64124 002 104857
  ASAM Dataset: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
  ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
  VCID: 45D45810B521F503215-8010

No fault code found.

End----------(Elapsed Time: 02:12, VBatt start/end: 13.7V/13.7V)-----------
 
Last edited by a moderator:
   #14  

rexercio

Verified VCDS User
Verified
Joined
Mar 14, 2016
Messages
30
Reaction score
4
Location
Poland
VCDS Serial number
C?ID=187377
Pawlo follow this link:
Download current ENGLISH version of VCDS it can be even installed on arabic Windows but VCDS will be in english.
Then please autoscan and post here :))

Pawlo udaj sie na strone
Sciagnij aktualna, angielska wersje programu- moze byc zainstalowana nawet na arabskim Windowsie - i tak bedzie po EN.
A dalej rob skana i wklejaj tutaj.


Try this changes:
Go to STG 09 and then 10 (need to login!!)
-> Anpassung -> Innenlicht Leuchtenkonfiguration -> Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertaflel active
-> Innebeleuchtung Parameter

-> p_addaption_kundenwunsch_tuer auf 0.60
-> p_helligkeit_entriegelt_tueren auf 0%
-> p_helligkeit_max_tueren auf 96%
-> p_helligkeit_HD_auf_Zuendung_ein_tueren auf 126%
-> p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_tueren auf 127%
-> p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_tueren auf 96%
-> p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_tueren auf 96%
-> p_helligkeit_FZG_geschlolssen_zuendung_ein_tueren auf 126%
-> p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_tueren auf 96%
-> p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_tueren auf 96%
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_tueren auf 127%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_au s_tueren auf 96%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus _zueren auf 96%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_tuer en auf 96%
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_tueren auf 96%

-> P_dimmfaktor_farbwechsel_auf auf 1
-> P_dimmfaktor_farbwechsel_ab auf 1
-> p_ambientelicht_verbauinformation_HMI auf 1


Nächster Schritt
STG 42
-> lange Codierung
-> front_field_light auf active setzen
-> ambient_light auf active setzen
-> door_exit_light auf active setzen

-> inside_door_handle_ligtht auf active setzen
 
   #15  

Pawlo_pl

Verified VCDS User
Verified
Joined
Sep 24, 2020
Messages
12
Reaction score
2
Location
Poland
VCDS Serial number
C?ID=302405
Hello

Thank you for your answer, I will see if it was possible and let me know.
 
   #16  

Pawlo_pl

Verified VCDS User
Verified
Joined
Sep 24, 2020
Messages
12
Reaction score
2
Location
Poland
VCDS Serial number
C?ID=302405
Many thanks to you REXERCIO !!!
Everything works as you wrote.
YOU ARE GREAT!!!:)
Thank you
 
   #17  

rexercio

Verified VCDS User
Verified
Joined
Mar 14, 2016
Messages
30
Reaction score
4
Location
Poland
VCDS Serial number
C?ID=187377
Your welcome ;))
 
Top