A4 B9 problem retrofit Virtual Cockpit help

   #1  

krisuumax

New Member
Joined
Aug 15, 2020
Messages
2
Reaction score
0
Location
Poland
VCDS Serial number
C?ID=396010 (?)
Hi. I have A4 B9 from 2016. I changed the counter to a virtual cockpit. Component protection has been removed, I entered the encoding from the old one, the errors are gone, but I have 2 constants. (LVDS I know it, because the cable is not connected yet) the second is the U112200 Data Bus error, unreliable information. In addition, after turning the ignition, the electrical installation, fault! Appears immediately on virtual. Park your car safely. I will add that I put the old counter, it works without a problem. Please help
 

Attachments

   #2  

PetrolDave

Verified VCDS User
Verified
Joined
Dec 16, 2014
Messages
4,151
Reaction score
4,110
Location
South Molton, UK
VCDS Serial number
C?ID=1423
We'll need to see a full unedited VCDS Auto-Scan so we can see how your car is equipped (hardware & software versions of modules is important).
 
   #3  

krisuumax

New Member
Joined
Aug 15, 2020
Messages
2
Reaction score
0
Location
Poland
VCDS Serial number
C?ID=396010 (?)
Adres: 0017 Nazwa systemu: 17 - zestaw wskaźników Wersja protokołu: UDS / ISOTP (Ereignisse: 6)
-Identyfikacja:
Źródło danych:Pojazd
Numer katalogowy sprzętu:8W5920790E
Numer części:8W5920790E
Numer wersji sprzętu:H19
Numer wersji oprogramowania:0417
Dane produkcji:30.06.2019
Kod:
+
Kod:05A441C6A88000080723E9601000000000000000
Możliwość wykonania aktualizacji flash:nieznane
Oznaczenie systemu:FBenRDW
Wersja podstawowa ASAM:BV_DashBoardUDS
ASAM 2D / zestaw danych ODX:EV_DashBoardAU736
ASAM 2D / wersja zestawu danych ODX:001032
Zastosować ASAM / wersja sterownika ODX:EV_DashBoardAU736_001
Docelowy zasobnik danych:8W2909525D
Wersja zasobnika danych:0026
Kod wyposażenia:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Skrót systemu:J285
 

Attachments

   #4  

PetrolDave

Verified VCDS User
Verified
Joined
Dec 16, 2014
Messages
4,151
Reaction score
4,110
Location
South Molton, UK
VCDS Serial number
C?ID=1423
To make it easier for all, I've attached the scan between code tags below BUT very few of us read Polish so we always ask for Auto-Scans posted here to be made using the English version of VCDS - which can be downloaded from the Ross-Tech website and will install happily alongside your Polish version.

Code:
Niedziela,20,Wrzesieñ,2020,10:27:59:49592
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj¹cy w œrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 20.4.1.1 HEX-NET CB: 0.4508.4
Wersja danych: 20200629 DS317.0
www.vcds.pl


VIN: WAUZZZF45GA088279  Numer rejestracyjny: DDWW23
Przebieg: 193332km  Numer naprawy:--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


Typ podwozia: F4-AU49 (4M2)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 29 39 42 44 46 52 5F 6C 74 81 A5
     BB BC D6 D7

VIN: WAUZZZF45GA088279  Przebieg: 193332km

01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
29-Œwiat³a -lewa str. -- Stan: OK 0000
39-Œwiat³a -prawa str. -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Modu³ komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000
74-Kontrola podwozia -- Stan: OK 0000
81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
D6-Sterow.LED lewy 2 -- Stan: OK 0000
D7-Sterow.LED prawy 2 -- Stan: OK 0000
-------------------------------------------------------------------------------
Adres 01: Silnik (J623-CYRB)    Plik etykiet:. 06L-907-115-V1.clb
  Oznaczenie elementu SW: 8W0 906 259   HW: 06L 907 425
  Komponent: 2.0l R4 TFSI H13 0005 
  Weryfikacja: --H13---  
  Kodowanie: 0A2500322326050B34000000000000000000000000000000
  Kod serwisu: WSC 06314 790 00001
  Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS0208W0906259 001007
  ROD: EV_ECM20TFS0208W0906259.rod
  VCID: FEB058A061364D76F8-80AA

Nie znaleziono b³êdów.
Kody gotowoœci: 0010 0001

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 02: Skrzynia biegów (J217)    Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb
  Oznaczenie elementu SW: 8W1 927 155 M  HW: 0CJ 927 156
  Komponent: 0CL 20TFSIRdW H03 0009 
  Weryfikacja: --H03---  Numer seryjny: 0000001288
  Kodowanie: 000001
  Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
  Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002024
  ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
  VCID: CAD8C4706D7E31D614-809E

  Pompa MTF:
  Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA  HW: 0CK 321 281 K
  Komponent: V553 MTFP 002 0572
  Numer seryjny: 75117071160335002380

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 03: ABS/hamulce (J104)    Plik etykiet: 8W0-907-379-PLU-V1.clb
  Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 E  HW: 8W0 907 379 J
  Komponent: ESP9 Plus   H06 0593 
  Kodowanie: 14AA409928AA0A9E15A0489800865292E6A5D228021450A812004A4967A54B
  Kod serwisu: WSC 41472 002 1048576
  Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014
  ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod
  VCID: C7DEFD447E6CCCBE0B-8092

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 08: Klimatyzacja (E87)    Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
  Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 T  HW: 8W0 820 043 T
  Komponent: Klima Zone 3 H55 0210 
  Kodowanie: 140800085144000500000100000000000000000000000000000000000000
  Kod serwisu: WSC 06335 790 00001
  Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
  ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
  VCID: C4C4EA484F5AE7A6EE-8090

  Sterownik dmuchawy œwie¿ego powietrza (z przodu):
  Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021   HW: 4M1 820 021
  Komponent: J216 FLuftV H05 0001
  Numer seryjny: 00000000000000800983

  Czujnik wilgotnoœci powietrza na zewn¹trz:
  Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 B  HW: 4G0 907 658 B
  Komponent: Humidity_Sens H01 0003
  Numer seryjny: DB188D18000000000001

  Panel obs³ugi uk³adu klimatyzacji z ty³u:
  Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158   HW: 8W0 919 158
  Komponent: E265 Kli Fond H40 0080

12 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
196864 - Czujnik temperatury przedniego lewego nawiewu na tu³ów
     B10DD 01 [009] - B³¹d elektryczny
     Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 00000001
          Priorytet b³êdu: 5
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 106
          Przebieg: 193326 km
          Data: 2020.09.19
          Czas: 19:09:09

          Napiêcie zacisku 30: 13.63 V
          Temperatura zewnêtrzna: 25.00 °C
          Prêdkoœæ pojazdu: 0 km/h

196865 - Czujnik temperatury przedniego prawego nawiewu na tu³ów
     B10DE 01 [009] - B³¹d elektryczny
     Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 00000001
          Priorytet b³êdu: 5
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 106
          Przebieg: 193326 km
          Data: 2020.09.19
          Czas: 19:09:09

          Napiêcie zacisku 30: 13.63 V
          Temperatura zewnêtrzna: 25.00 °C
          Prêdkoœæ pojazdu: 0 km/h

196896 - Nieznany kod b³êdu
     B1451 01 [009] - B³¹d elektryczny
     Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 00000001
          Priorytet b³êdu: 5
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 106
          Przebieg: 193326 km
          Data: 2020.09.19
          Czas: 19:09:09

          Napiêcie zacisku 30: 13.63 V
          Temperatura zewnêtrzna: 25.00 °C
          Prêdkoœæ pojazdu: 0 km/h

327956 - Silnik nastawczy klapy temperatury z prawej strony
     B108D 31 [009] - Brak sygna³u
     Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 00000001
          Priorytet b³êdu: 5
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 106
          Przebieg: 193326 km
          Data: 2020.09.19
          Czas: 19:09:08

          WartoϾ wymagana silnika nastawczego prawej klapy temperatury: 65535
          Czas pracy systemu-Czas pracy silnika: 471 s
          Czas pracy systemu-Zacisk 15 ON: 474 s
          Silnik nastawczy prawej klapy temperatury: diagnoza-Ostatni tryb pracy: Brak uruchomionej procedury
          Silnik nastawczy prawej klapy temperatury: diagnoza-Stan pracy: Brak uruchomionej procedury
          Napiêcie zacisku 30: 13.63 V
          Temperatura zewnêtrzna: 25.00 °C

327972 - Silnik nastawczy klapy œwie¿ego powietrza
     B11AF 31 [009] - Brak sygna³u
     Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 00000001
          Priorytet b³êdu: 5
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 106
          Przebieg: 193326 km
          Data: 2020.09.19
          Czas: 19:09:08

          Wartoœæ wymagana silnika nastawczego klapy œwie¿ego powietrza: 65535
          Czas pracy systemu-Czas pracy silnika: 471 s
          Czas pracy systemu-Zacisk 15 ON: 474 s
          Silnik nastawczy klapy œwie¿ego powietrza: diagnoza-Ostatni tryb pracy: Brak uruchomionej procedury
          Silnik nastawczy klapy œwie¿ego powietrza: diagnoza-Stan pracy: Brak uruchomionej procedury
          Napiêcie zacisku 30: 13.63 V
          Temperatura zewnêtrzna: 25.00 °C

327987 - Silnik nastawczy klapy rozmra¿ania
     B1090 07 [009] - Usterka mechaniczna
     Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 00000001
          Priorytet b³êdu: 5
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 106
          Przebieg: 193327 km
          Data: 2020.09.19
          Czas: 19:59:40

          Wartoœæ wymagana silnika nastawczego klapy rozmra¿ania: 9699
          Silnik nastawczy klapy rozmra¿ania: wartoœæ rzeczywista: 10272
          Czas pracy systemu-Czas pracy silnika: 22 s
          Czas pracy systemu-Zacisk 15 ON: 23 s
          Silnik nastawczy klapy rozmra¿ania: diagnoza-Ostatni tryb pracy: Brak uruchomionej procedury
          Silnik nastawczy klapy rozmra¿ania: diagnoza-Stan pracy: Obs³uga blokowania
          Napiêcie zacisku 30: 14.01 V
          Temperatura zewnêtrzna: 27.50 °C

328004 - Silnik nastawczy klapy zamkniêtego obiegu powietrza
     B1092 31 [009] - Brak sygna³u
     Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 00000001
          Priorytet b³êdu: 5
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 106
          Przebieg: 193326 km
          Data: 2020.09.19
          Czas: 19:09:08

          WartoϾ wymagana silnika nast. klapy zamkn. obiegu powietrza: 65535
          Czas pracy systemu-Czas pracy silnika: 471 s
          Czas pracy systemu-Zacisk 15 ON: 474 s
          Silnik nastawczy klapy zamkniêtego obiegu powietrza: diagnoza-Ostatni tryb pracy: Brak uruchomionej procedury
          Silnik nastawczy klapy zamkniêtego obiegu powietrza: diagnoza-Stan pracy: Brak uruchomionej procedury
          Napiêcie zacisku 30: 13.63 V
          Temperatura zewnêtrzna: 25.00 °C

328037 - Silnik nastawczy lewego nawiewu bocznego
     B10C9 29 [009] - Nieprawid³owy sygna³
     Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 00000001
          Priorytet b³êdu: 5
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 106
          Przebieg: 193326 km
          Data: 2020.09.19
          Czas: 19:09:10

          Silnik nastawczy lewego nawiewu bocznego: wartoϾ wymagana: 10000
          Silnik nastawczy lewego nawiewu bocznego: wartoϾ rzeczywista: 10000
          Czas pracy systemu-Czas pracy silnika: 473 s
          Czas pracy systemu-Zacisk 15 ON: 476 s
          Silnik nastawczy lewego nawiewu bocznego: diagnoza-Ostatni tryb pracy: Brak uruchomionej procedury
          Silnik nastawczy lewego nawiewu bocznego: diagnoza-Stan pracy: Brak uruchomionej procedury
          Napiêcie zacisku 30: 13.63 V
          Temperatura zewnêtrzna: 25.00 °C

328051 - Silnik nastawczy prawego nawiewu bocznego
     B10CA 07 [009] - Usterka mechaniczna
     Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 00000001
          Priorytet b³êdu: 5
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 106
          Przebieg: 193330 km
          Data: 2020.09.19
          Czas: 23:32:49

          Silnik nastawczy prawego nawiewu bocznego: wartoϾ wymagana: 13028
          Silnik nastawczy prawego nawiewu bocznego: wartoϾ rzeczywista: 11573
          Czas pracy systemu-Czas pracy silnika: 30 s
          Czas pracy systemu-Zacisk 15 ON: 31 s
          Silnik nastawczy prawego nawiewu bocznego: diagnoza-Ostatni tryb pracy: Brak uruchomionej procedury
          Silnik nastawczy prawego nawiewu bocznego: diagnoza-Stan pracy: Obs³uga blokowania
          Napiêcie zacisku 30: 13.96 V
          Temperatura zewnêtrzna: 16.00 °C

328053 - Silnik nastawczy prawego nawiewu bocznego
     B10CA 29 [009] - Nieprawid³owy sygna³
     Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 00000001
          Priorytet b³êdu: 5
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 106
          Przebieg: 193326 km
          Data: 2020.09.19
          Czas: 19:09:10

          Silnik nastawczy prawego nawiewu bocznego: wartoϾ wymagana: 10000
          Silnik nastawczy prawego nawiewu bocznego: wartoϾ rzeczywista: 10000
          Czas pracy systemu-Czas pracy silnika: 473 s
          Czas pracy systemu-Zacisk 15 ON: 476 s
          Silnik nastawczy prawego nawiewu bocznego: diagnoza-Ostatni tryb pracy: Brak uruchomionej procedury
          Silnik nastawczy prawego nawiewu bocznego: diagnoza-Stan pracy: Brak uruchomionej procedury
          Napiêcie zacisku 30: 13.61 V
          Temperatura zewnêtrzna: 25.00 °C

328180 - Silnik nastawczy klapy rozdzia³u powietrza z ty³u
     B1093 31 [009] - Brak sygna³u
     Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 00000001
          Priorytet b³êdu: 5
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 106
          Przebieg: 193326 km
          Data: 2020.09.19
          Czas: 19:09:08

          Silnik nastawczy klapy rozdzia³u powietrza: ty³: wart.wymagana: 65535
          Czas pracy systemu-Czas pracy silnika: 471 s
          Czas pracy systemu-Zacisk 15 ON: 474 s
          Silnik nastawczy klapy rozdzia³u powietrza z ty³u: diagnoza-Ostatni tryb pracy: Brak uruchomionej procedury
          Silnik nastawczy klapy rozdzia³u powietrza z ty³u: diagnoza-Stan pracy: Brak uruchomionej procedury
          Napiêcie zacisku 30: 13.63 V
          Temperatura zewnêtrzna: 25.00 °C

196914 - Nieznany kod b³êdu
     B1486 01 [009] - B³¹d elektryczny
     Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
       Ramka zamro¿ona:
          Stan b³êdu: 00000001
          Priorytet b³êdu: 5
          Czêstoœæ b³êdu: 1
          Wew.licznik b³êdów: 106
          Przebieg: 193326 km
          Data: 2020.09.19
          Czas: 19:09:09

          Napiêcie zacisku 30: 13.63 V
          Temperatura zewnêtrzna: 25.00 °C
          Prêdkoœæ pojazdu: 0 km/h


-------------------------------------------------------------------------------
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)    Plik etykiet:* Brak
  Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 AG  HW: 8W0 907 063 G
  Komponent: BCM1 MLBevo  H12 0228 
  Kodowanie: 07501143E17900CD01155118182C00F9110331000000000000000000200016010A440123025605
  Kod serwisu: WSC 06325 790 00001
  Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 015005
  ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_015.rod
  VCID: 804C26581BC23B868A-80D4

  Sterownik silnika wycieraczek:
  Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119   HW: 8V1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
  Komponent: WWS491 160305 043 0813
  Numer seryjny: 894353?0301606500861
  Kodowanie: 5BC7F7

  Czujnik rozpoznawania deszczu i œwiat³a:
  Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 C  HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
  Komponent: G397_RLFS H06 0004
  Numer seryjny: 61569558      
  Kodowanie: 02005D

  Prze³¹cznik œwiate³:
  Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AA  HW: 4M0 941 531 AA
  Komponent: E1 - LDS H06 0008
  Numer seryjny: 17 01 2016 00214524

  Automatycznie przyciemniane lusterko wewnêtrzne:
  Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511   HW: 8W0 857 511
  Komponent: Y7_Innenspieg H09 0002
  Numer seryjny: GX1CE121011611520968
  Kodowanie: 010000

  Modu³ oœwietlenia wnêtrza:
  Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 D  HW: 8W0 947 135
  Komponent: J528-Dachele H13 0082
  Numer seryjny: Q00108047      

  Jednostka obs³ugi funkcji jazdy i funkcji komfortowych:
  Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BC  HW: 8W0 925 301 BC
  Komponent: SL-B9/Q5NF H15 0010
  Numer seryjny: 2615000143588003  
  Kodowanie: 000000

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 15: Airbag (J234)    Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb
  Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655   HW: 8W0 959 655
  Komponent: Airbag10.44  H72 0086 
  Numer seryjny: 003M6002RJXQ
  Kodowanie: AECCF0C00C800000585400F3C00C00000000
  Kod serwisu: WSC 06325 790 00001
  Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012
  ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005_AU49.rod
  VCID: 8640304039E615B6B0-80D2

  Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
  Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: -----------  HW: 442 061 103 16
  Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887
  Numer seryjny: 3577Y00B31C5CD42C29D
  Kodowanie: 2D2D2D

  Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasa¿era:
  Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: -----------  HW: 442 061 103 16
  Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887
  Numer seryjny: 3587Y00B31C5CD414385
  Kodowanie: 2D2D2D

  Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z ty³u po str.kierowcy:
  Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: -----------  HW: 442 0B1 603 16
  Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148
  Numer seryjny: 3517700C11F88774839K
  Kodowanie: 2D2D2D

  Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z ty³u po str.przedn.pasa¿.:
  Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: -----------  HW: 442 0B1 603 16
  Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148
  Numer seryjny: 3527700C11F9D2702213
  Kodowanie: 2D2D2D

  Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
  Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: -----------  HW: 442 0C1 803 16
  Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A
  Numer seryjny: 3557500A71FE78C5231O
  Kodowanie: 2D2D2D

  Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasa¿era:
  Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: -----------  HW: 442 0C1 803 16
  Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A
  Numer seryjny: 3567500A91FE78C582D1
  Kodowanie: 2D2D2D

  Czujnik zderzenia uk³adu ochrony pieszych na œrodku:
  Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: -----------  HW: 442 0C1 703 16
  Komponent: PedP_Sensor_C 1C5 014A
  Numer seryjny: 2307500A51FACC8243FS
  Kodowanie: 2D2D2D

  Czujnik zderzenia uk³adu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2:
  Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: -----------  HW: 442 431 702 16
  Komponent: PedPSensor_D2 256 0887
  Numer seryjny: I0M9M00B71B1C0F5127F
  Kodowanie: 2D2D2D

  Czujnik zderzenia uk³adu ochrony pieszych po str.przedn.pasa¿.2:
  Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: -----------  HW: 442 431 702 16
  Komponent: PedPSensor_P2 256 0887
  Numer seryjny: I0N9M00C31B1C0F0917F
  Kodowanie: 2D2D2D

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 16: Ko³o kierownicy (J527)    Plik etykiet: 4M0-907-129.clb
  Oznaczenie elementu SW: 4N0 907 129 AE  HW: 4N0 907 129 AE
  Komponent: Lenks.Modul  H03 0005 
  Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 007012
  ROD: EV_SMLSKLOAU736_007_AU49.rod
  VCID: F4A47A885F7A17269E-80A0

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 17: Zest.wskaŸników (J285)    Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2
  Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 770 A  HW: 8W5 920 770 A
  Komponent: MM--T--BENRW- H12 0267 
  Weryfikacja: 0264v1   Numer seryjny:  LK4DPMR3S
  Kodowanie: 05AF51C078840008072368621000400000000000
  Kod serwisu: WSC 00046 123 12345
  Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022
  ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
  VCID: BE3098A021B68D76B8-80EA

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 19: CAN Gateway (J533)    Plik etykiet:* Brak
  Oznaczenie elementu SW: 4M2 907 468 A  HW: 4M2 907 468 A
  Komponent: Gateway    H13 1079 
  Weryfikacja: 3C060055  Numer seryjny: 5543C025F16220
  Kodowanie: 0301000100000F402900000000590012C8900007000000010100000000000000
  Kod serwisu: WSC 06325 790 00001
  Zbiór danych ASAM: EV_GatewCONTIAU736 002040
  ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod
  VCID: B62080800986453660-80E2

  Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
  Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 951 523   HW: 4M0 951 523
  Komponent: J453 MFL H06 0002
  Numer seryjny: 20160504233346 02961

  Sterownik uk³adu kontroli akumulatora:
  Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181   HW: 8S0 915 181
  Komponent: J367-BDMHella H10 9052
  Numer seryjny: 4848249703     

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 29: Œwiat³a -lewa str. (J1018)    Plik etykiet: 4M0-907-397.clb
  Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 AC  HW: 4M0 907 397 C
  Komponent: LCM_MLBevoH05 0023 
  Zbiór danych ASAM: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
  ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod
  VCID: F8BC4EB843127346B2-80AC

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 39: Œwiat³a -prawa str. (J1023)    Plik etykiet: 4M0-907-397.clb
  Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 AD  HW: 4M0 907 397 D
  Komponent: LCM_MLBevoH05 0024 
  Zbiór danych ASAM: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
  ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod
  VCID: F9BA4BBC78186A4ECD-80AC

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)    Plik etykiet:* Brak
  Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 793 E  HW: 4M0 959 793 C
  Komponent: TSG FS    009 0057 
  Numer seryjny: 0000229251620
  Kodowanie: 001D9A215000000000001082
  Kod serwisu: WSC 06325 790 00001
  Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
  ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
  VCID: C0CCE6585B42FB86CA-8094

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)    Plik etykiet:* Brak
  Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 F  HW: 8W0 909 144 B
  Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407 
  Kodowanie: 09008380008000
  Kod serwisu: WSC 06324 790 00001
  Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 002015
  ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod
  VCID: C0CCE6585B42FB86CA-8094

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 46: Modu³ komfortu (J393)    Plik etykiet:* Brak
  Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 CC  HW: 8W0 907 064 C
  Komponent: BCM2 MLBevo  016 0344 
  Kodowanie: 013400000F100020630980000E00000033004000104302502F0400000104803F001F0001000000
  Kod serwisu: WSC 06325 790 00001
  Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 012013
  ROD: EV_BCM2HellaAU736_012_AU49.rod
  VCID: FF4EA5A4663C447EF3-80AA

  Czujnik uk³adu alarmowego:
  Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 177   HW: 5Q0 951 172
  Komponent: Sensor, DWA 005 0316
  Numer seryjny: 000000000ZY160263NFU

  Syrena uk³adu alarmowego:
  Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605 A  HW: 5Q0 951 605 A
  Komponent: Sirene, DWA 005 0313
  Numer seryjny: 00000000000035042507

  Sterownik otwierania pokrywy tylnej:
  Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 962 243 F  HW: 3AA 962 243 F
  Komponent: GEB.F.Heckoef H16 0816
  Numer seryjny: 94288572      

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)    Plik etykiet:* Brak
  Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 792 E  HW: 4M0 959 792 C
  Komponent: TSG BFS    009 0057 
  Numer seryjny: 0000229278818
  Kodowanie: 001D9A217C00000000001080
  Kod serwisu: WSC 06325 790 00001
  Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
  ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
  VCID: BFCEE5A426BC847EB3-80EA

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)    Plik etykiet:* Brak
  Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 036 F  HW: 8W0 035 036 A
  Komponent: MU-P-LN-EU  050 0976 
  Numer seryjny: A667K0F7504562
  Kodowanie: 01940101FF00000013110001000A00102F0002E5417081001E
  Kod serwisu: WSC 00046 123 12345
  Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
  ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_VW37.rod
  VCID: B62080800986453660-80E2

  Naklejka z danymi:
  Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 TL  HW: -----------
  Komponent: ECE 2020/2021 --- 0187
  Numer seryjny: --------------------

  Jednostka wskazañ 1 systemu Multimedia:
  Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 919 605   HW: 8W1 919 605
  Komponent: DU High AU49x H32 0170
  Numer seryjny: TPO00127051900820065

  Jednostka obs³ugi systemu Multimedia:
  Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 T  HW: 8W0 919 614 T
  Komponent: ControlUnit_H H30 0206
  Numer seryjny: APVAK116061700040615

  Baza danych Compact Disc:
  Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG  HW: -----------
  Komponent: Gracenote2 --- 1011
  Numer seryjny: --------------------

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 6C: Kamera wsteczna (J772)    Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
  Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 556 A  HW: 4M0 980 556 A
  Komponent: RVC Compact  H12 0240 
  Kodowanie: 0237060102002001000040
  Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
  Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010
  ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005_AU49.rod
  VCID: B326B9941AF4501E47-80E6

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 74: Kontrola podwozia (J775)    Plik etykiet:* Brak
  Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 777 C  HW: 8W0 907 777 C
  Komponent: Fahrwerk-SG  H34 1203 
  Numer seryjny: 2202160059
  Kodowanie: 1050303958
  Kod serwisu: WSC 06325 790 00001
  Zbiór danych ASAM: EV_ChassContrContiAU426 001001
  ROD: EV_ChassContrContiAU426.rod
  VCID: C7DEFD447E6CCCBE0B-8092

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 81: Zmiana biegów (J587)    Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb
  Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 E  HW: 8W1 713 041 E
  Komponent: GSM-LL    H07 0068 
  Weryfikacja: 0L0D5012  Numer seryjny: 20160317000816
  Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001013
  ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod
  VCID: B522878C14804E2E69-80E0

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242)    Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
  Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 A  HW: 8W0 907 217
  Komponent: BVS      H14 0030 
  Kodowanie: 0404090100000404022021A0AC0000FED0F0C0200020
  Kod serwisu: WSC 00046 123 12345
  Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002022
  ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
  VCID: BA3894B03D9EA15684-80EE

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388)    Plik etykiet:* Brak
  Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 G  HW: 8W0 959 595
  Komponent: TSG HFS    005 0052 
  Numer seryjny: 0000191071861
  Kodowanie: 000D98210000000000001080
  Kod serwisu: WSC 06325 790 00001
  Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
  ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod
  VCID: D0ECD6188B220B065A-8084

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389)    Plik etykiet:* Brak
  Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 G  HW: 8W0 959 595
  Komponent: TSG HBFS   005 0052 
  Numer seryjny: 0000191071864
  Kodowanie: 000D98210000000000001080
  Kod serwisu: WSC 06325 790 00001
  Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
  ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod
  VCID: D0ECD6188B220B065A-8084

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres D6: Sterow.LED lewy 2 (A31)    Plik etykiet: 7PP-941-572.clb
  Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 AB  HW: 7PP 941 572 A
  Komponent: LED1L     H09 0003 
  Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
  Zbiór danych ASAM: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
  ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_AU37.rod
  VCID: 966060006946A53640-80C2

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres D7: Sterow.LED prawy 2 (A27)    Plik etykiet: 7PP-941-572.clb
  Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 AB  HW: 7PP 941 572 A
  Komponent: LED1R     H09 0003 
  Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
  Zbiór danych ASAM: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
  ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_AU37.rod
  VCID: 966060006946A53640-80C2

Nie znaleziono b³êdów.

Koniec (Skanowanie trwa³o: 01:51, Napiêcie akumulatora - na pocz¹tku skanowania / przy koñcu skanowania: 14.7V/14.7V)
 
 • Like
Reactions: Uwe
Top